Investointien ilmastovaikutuksien arvioinnille työkalu

ampiainen

Työkalua testataan Helsingissä Iso-Roban peruskorjauksessa.

Helsinki ja Turku ovat yhteistyössä kehittämässä työkalua investointien ilmastovaikutusten arviointiin. Työkalun tavoitteena on tuottaa ideoita investointien suunnittelun tueksi, jotta ne olisivat mahdollisimman ilmastoystävällisiä. Toisena tavoitteena on antaa päätöksentekijöille mahdollisimman hyvä kuva siitä, mikä päätökseen tulevan investoinnin ilmastovaikutus tulee olemaan.

Työkalua on kehitetty yhdessä Helsingin ja Turun kanssa siten, että molemmilla kaupungeilla on omat pilottikohteensa, joissa työkalua testataan. Helsingin pilotoinnissa on keskitytty infrarakentamiseen: kohteiksi on valittu Tullivuoren alueen puisto- ja katusuunnittelu sekä Iso-Roban katualueen peruskorjauksen suunnittelu. Pilotointia on tarkoitus jatkaa myös kiinteistöjen uudisrakentamiseen ja peruskorjaamiseen, ja myös Tampereen kaupunki on tulossa mukaan pilotoimaan työkalua. Lue loppuun

Helsinki saavuttaa ilmastotavoitteita etuajassa

Hiilineutraali Helsinki

Helsingin päästöt ovat laskeneet jo 23 % vuoden 1990 tasosta.

HSY julkaisi toukokuun alussa ennakkotietoja pääkaupunkiseudun kasvihuonepäästöistä. Ilmastopäästöt vähenivät pääkaupunkiseudulla asukasta kohti laskettuna ensimmäistä kertaa alle viiden tonnin. Helsingin päästöt olivat pienimmät, 4,5 tonnia asukasta kohden. Helsingin ilmastopäästöt ovat vähentyneet ajanjaksolla 1990-2014 peräti 39 prosenttia, mikä oli pääkaupunkiseudun ilmastostrategian tavoitteena saavuttaa vasta vuonna 2030.

Helsingin vuoden 2020 koko kaupunkialueen ilmastotavoitteeksi asetettiin 20 prosentin päästövähennys. Tämäkin tavoite saavutettiin Helsingissä jo toissavuonna, seitsemän vuotta etuajassa ja viime vuonna kokonaispäästöt olivat 23 prosenttia vuoden 1990 alapuolella. Suotuisan kehityksen jatkuessa kiristettiin tavoitetta jo seuraavana vuonna. Nyt tavoite on  saavuttaa 30 prosentin päästövähennys vuoteen 2020 mennessä. Lue loppuun

Helsingillä on kirjattuna yli 600 ilmastotoimenpidettä

Tuulivoima

Helsinki tarvitsee myös asukkaat ilmastotyöhön. Kaupunki ei voi tehdä kaikkea.

Helsinki toteutti selvityksen ilmastopolitiikan tavoitteista ja toimenpiteistä. Selvityksen mukaan kaupungin ilmastotyötä ohjaavissa asiakirjoissa on kirjattuna lähes 60 ilmastotavoitetta ja yli 600 toimenpidettä, jotka ovat osin päällekkäisiä. Lue loppuun