Helsingin tehokkaimmat päästövähennyskeinot mallinnettu: City Performance Tool

Uutta teknologiaa hyödyntämällä on mahdollista pienentää huomattavasti Helsingin hiilidioksidipäästöjä. Samalla luotaisiin tuhansia uusia työpaikkoja, selviää Helsingin uudesta City Performance Tool- selvityksestä. Vuoteen 2030 mennessä Helsinki kykenee vähentämään hiilidioksidipäästöjä lähes 50 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna. Päästövähennykset voidaan saavuttaa uusien liikenne-, kiinteistö- ja energiaratkaisujen avulla. Ilman lisäinvestointeja päästövähennykset jäisivät 34 prosenttiin. Helsingin tavoitteena on päästä hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. City Performance Tool- selvitys julkaistiin 19.5.2016 media-aamiaisella, jossa kiinnostavaan paneelikeskusteluun osallistuivat Janne Öhman (Siemens), Miimu Airaksinen (VTT) sekä Pekka Sauri ja Päivi Kippo-Edlund Helsingin kaupungilta.

13220922_1073607002711504_321337941492638146_n

Petteri Huuska selvityksen julkistustilaisuudessa 19.5.2016 Hotelli Scandic Simonkentässä. Kuva: Jussi Karmala.

Lue loppuun

Hiilineutraali ympäristökeskus siirtyi uusiutuvaan kaukolämpöön

Ympäristötalo

Ympäristökeskus on Suomen ensimmäinen hiilineutraali virasto.

Viikin ympäristötalo teki ensimmäisenä asiakkaana Helsingin energian Helenin kanssa sopimuksen uusiutuvan kaukolämmön käytöstä. Pellettikaukolämmöllä ympäristötalossa sijaitsevasta Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta tulee Suomen ensimmäinen hiilineutraali virasto jo tänä vuonna. Lue loppuun

Helsinki saavuttaa ilmastotavoitteita etuajassa

Hiilineutraali Helsinki

Helsingin päästöt ovat laskeneet jo 23 % vuoden 1990 tasosta.

HSY julkaisi toukokuun alussa ennakkotietoja pääkaupunkiseudun kasvihuonepäästöistä. Ilmastopäästöt vähenivät pääkaupunkiseudulla asukasta kohti laskettuna ensimmäistä kertaa alle viiden tonnin. Helsingin päästöt olivat pienimmät, 4,5 tonnia asukasta kohden. Helsingin ilmastopäästöt ovat vähentyneet ajanjaksolla 1990-2014 peräti 39 prosenttia, mikä oli pääkaupunkiseudun ilmastostrategian tavoitteena saavuttaa vasta vuonna 2030.

Helsingin vuoden 2020 koko kaupunkialueen ilmastotavoitteeksi asetettiin 20 prosentin päästövähennys. Tämäkin tavoite saavutettiin Helsingissä jo toissavuonna, seitsemän vuotta etuajassa ja viime vuonna kokonaispäästöt olivat 23 prosenttia vuoden 1990 alapuolella. Suotuisan kehityksen jatkuessa kiristettiin tavoitetta jo seuraavana vuonna. Nyt tavoite on  saavuttaa 30 prosentin päästövähennys vuoteen 2020 mennessä. Lue loppuun

Helsingin ympäristöpolitiikka tavoittelee hiilineutraaliutta 2050

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin uuden ympäristöpolitiikan 26.9.2012. Valtuuston yli kaksituntisen keskustelun aikana käytiin kattavasti läpi ympäristöpolitiikan eri osa-alueita. Uuden ympäristöpolitiikan kärkenä Helsinki päätti tavoitella hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi lähiaikoina tullaan selvittämään, voidaanko vuoden 2020 ilmastotavoitetta tiukentaa 20 %:sta 30 %:iin.

Lue loppuun