Investointien ilmastovaikutuksien arvioinnille työkalu

ampiainen

Työkalua testataan Helsingissä Iso-Roban peruskorjauksessa.

Helsinki ja Turku ovat yhteistyössä kehittämässä työkalua investointien ilmastovaikutusten arviointiin. Työkalun tavoitteena on tuottaa ideoita investointien suunnittelun tueksi, jotta ne olisivat mahdollisimman ilmastoystävällisiä. Toisena tavoitteena on antaa päätöksentekijöille mahdollisimman hyvä kuva siitä, mikä päätökseen tulevan investoinnin ilmastovaikutus tulee olemaan.

Työkalua on kehitetty yhdessä Helsingin ja Turun kanssa siten, että molemmilla kaupungeilla on omat pilottikohteensa, joissa työkalua testataan. Helsingin pilotoinnissa on keskitytty infrarakentamiseen: kohteiksi on valittu Tullivuoren alueen puisto- ja katusuunnittelu sekä Iso-Roban katualueen peruskorjauksen suunnittelu. Pilotointia on tarkoitus jatkaa myös kiinteistöjen uudisrakentamiseen ja peruskorjaamiseen, ja myös Tampereen kaupunki on tulossa mukaan pilotoimaan työkalua.

Liikennevalot avuksi

Työkalun soveltamisen prosessi ei ole vielä loppuun asti hiottu, mutta sen tarkoituksena on edetä yksityiskohtaisemmasta, excel-taulukolla tehtävästä arvioinnista yleisluontoisempaan ja helppotajuisempaan niin sanottuun liikennevalotaulukkoon, jossa ilmastovaikutukset arvioidaan elinkaaren eri vaiheissa ja ilmastovaikutusten eri näkökulmista.

Arviointi tehdään yhdessä suunnittelukonsultin kanssa kahdessa vaiheessa: heti suunnittelun alkuvaiheessa sekä sen loppuvaiheessa. Jälkimmäisen arvion tavoitteena on hioa liikennevalotaulukkoa sellaiseen muotoon, että päätöksentekijöille muodostuu hyvä kuva hankkeen ilmastovaikutusten muodostumisesta. Tämän pohjalta päättäjillä on vielä mahdollisuus asettaa ehtoja ratkaisuille, joilla ilmastovaikutuksia voidaan vähentää. Kokemuksia tästä saadaan loppuvuoden 2015 aikana.

Teksti: Markus Lukin, etunimi.sukunimi@hel.fi

Print Friendly, PDF & Email