Uusix-verstaat

Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveysviraston alaisuudessa toimiva Uusix-verstaat  järjestää kuntouttavaa työtoimintaa työttömille helsinkiläisille. Uusix-verstailla on toimipaikat Kyläsaaressa ja Suvilahdessa. Verstailla toimii yhteensä 18 eri työpajaa, joissa noudatetaan vahvasti kestävän kehityksen periaatteita ja edistetään kierrätystä. Verstailla valmistettuja tuotteita myydään Kyläsaaressa sijaitsevassa Uusix-kaupassa sekä erilaisissa pop up -tilaisuuksissa.

Uusix-verstaat ottavat materiaalilahjoituksina muun muassa erilaisia tekstiilejä, purjeita, pressuja, hihnoja, puu- ja metallitavaraa, polkupyöriä ja niiden osia sekä hyväkuntoisia rakennusmateriaaleja – ja tarvikkeita kuten ovia, ikkunoita, ehjiä kylpyhuonevarusteita, LVI-tarvikkeita, lattioita ja laattoja.

 

Pakilan työkeskus

Pakilan työkeskus on Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan alaisuudessa toimiva yksikkö, joka tarjoaa työllistymistä edistävää ja kuntouttavaa työtoimintaa. Työkeskus kunnostaa kaupungin virastojen ja laitosten käytöstä poistettuja kalusteita ja kierrättää ne uudelleen käyttöön kaupungin muihin yksiköihin tai yksityisille ihmisille. Kunnostuskelvottomien kalusteiden puhtaat puuosat sekä toiminnassa muodostuva puru tiivistetään briketeiksi, joita myydään polttoaineeksi. Työkeskuksen metalliosastolla valmistetaan kierrätysmateriaalista lasten kolmipyöriä sekä kunnostetaan kaupungin ulkoleikkivälineitä.

 

Staran kierrätyskeskus

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara tuottaa kaupunkiympäristön rakentamisen ja hoidon sekä logistiikan palveluja. Tähän kuuluu mm. puistojen, katujen, koulujen, päiväkotien ja toimitilojen rakentamista ja kunnossapitoa. Staran Oulunkylässä sijaitseva kierrätyskeskus vastaanottaa käytettyjä työkoneita sekä kaupungin työmailta yli jääneitä rakennusmateriaaleja ja myy niitä eteenpäin.

 

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy

Kierrätyskeskus valmistaa Plan B -uusiotuotteita kierrätyskeskukseen lahjoitetuista tuotteista, jotka eivät sopisi myyntiin sellaisenaan. Plan B -tuoteperheeseen kuuluvat mm. vaatteet ja asusteet, sisustustuotteet ja huonekalut. Plan B -verstaat toteuttavat tilaustöinä myös muita uusiotuotteita. Esimerkiksi Vantaan koulun postopulpeteista tehtiin Plan B -verstaalla rumpuja, jotka palautuivat kouluun oppilaiden käyttöön. Redissä sijaitseva Kalasataman Urban Labin oleskelutilaan on niinikään yhteistyössä Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen kanssa toteutettu Plan B -uusiokalustekokonaisuus.

 

Kalustekierrätysverkosto

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmassa halutaan vauhdittaa kaupungin irtaimiston kestävämpää käsittelyä osana kiertotaloutta mm. seuraavilla toimenpiteillä:

”Inventoidaan harvoin käytettävät tavarat ja laitteet ja luodaan alusta niiden jakamiselle kaupunkiorganisaation sisällä. Tehostetaan kalusteiden ja muun irtaimiston kierrätystä kaupungin sisällä mm. laatimalla kiertotaloutta edistävä ohjeistus toimitilojen muutto- ja muutostilanteisiin.”

”Kaupunki toimii alustana jakamistaloudelle ja liiketoimintamahdollisuuksille. Kaupunki näyttää esimerkkiä luomalla digitaalisen alustan ja jakamalla sen kautta kaupungin tiloja ja kalustoa henkilökunnalle, kaupunkilaisille, yrittäjille, kansalaisopistoille, urheiluseuroille ja muille toimijoille.”

Tällä hetkellä käyttöä vailla olevien kalusteiden ja muiden käyttöesineiden kohtalona on vielä turhan usein varastointi nurkissa ja päätyminen lopulta jätteeksi. Tilanteen parantamiseksi kaupungille perustettiin keväällä 2018 eri toimialojen ja liikelaitosten edustajista koostuva kalusteiden kierrätysverkosto. Verkosto on laatinut uudistetun ohjeen koskien käyttöä vailla olevan irtaimiston ja käyttöomaisuuden käsittelyä. Ohjeen mukaan kierrätyksestä vastaavina keskitettyinä tahoina toimisivat Pakilan työkeskus, Uusix-verstaat, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy ja Stara. Verkoston tavoitteena on myös tarkentaa kalustehankinnan sopimusten sisältöä kierrätyksen osalta.

Kierrätysverkostossa on tunnistettu tarve tietojen hallinnan tehostamiselle. Irtaimistosta ei ole valmiina riittävän yksityiskohtaista tietoa eikä kaupungilla ei ole riittäviä henkilöresursseja kierrätettävien rakenneosien ja kalusteiden luettelointiin ja markkinointiin. Nämä haasteet korostuvat etenkin suurissa muutto- tai kiinteistön purkutilanteissa. Tueksi kaivattaisiin digitaalista alustaa. Kierrätysverkoston tarkoituksena on selvittää mahdollisuutta käyttää kalustekierrätyksen apuna Turun kaupungilla testattua verkko- ja mobiilisovellusta, joka on tehty avoimella lähdekoodilla. Tätä järjestelmää voisi mahdollisesti käyttää myös alustana jakamistalouden edistämisessä eli työkaluna harvoin käytettävien tavaroiden ja laitteiden lainaukseen.

 

Sivuja päivitetään.

Print Friendly, PDF & Email