Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Helsingissä

Ilmastonmuutoksen hillinnästä huolimatta ilmasto lämpenee, sillä maailmanlaajuisesti hillintätoimet eivät ole vielä riittäviä. Myös Helsingin kannattaa sopeutua muuttuvaan ilmastoon. Ilmastonmuutokseen sopeutumisella tarkoitetaan luonnon ja ihmisen mukautumista ilmastollisiin muutoksiin joko hyödyntämällä etuja tai minimoimalla haittoja. Ilmaston ennakointi ja sään ääri-ilmiöt, kuten rankkasateet ja myrskyt, luovat Helsingille monia haasteita tulevaisuudessa. Myös lämpötilan kohoaminen ja merenpinnan nousu vaativat sopeutumistoimenpiteitä.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa Helsingille tärkeää on sade- ja sulamisvesien hallinta, tulviin varautuminen, merenpinnan nousuun varautuminen kaavoituksessa, haitallisten vieraslajien torjunta sekä helteisiin varautuminen rakennuksissa. Keskeistä sopeutumisessa on yhdyskunnan perusinfrastruktuurin turvaaminen ja ympäristön hyvästä tilasta huolehtiminen. Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa vähennetään esimerkiksi tulvimisesta aiheutuvia kustannuksia ja voidaan samalla luoda viihtyisää kaupunkiympäristöä esimerkiksi viherkatoilla ja sadevesipuutarhoilla.

Mitä vaikutuksia ilmastonmuutoksella on Helsingin seudulla ja mihin täällä pitäisi sopeutua? Näihin kysymyksiin löytyy vastauksia Helsingin ilmastotiekartasta. Kaupunki tekee ilmastonmuutokseen sopeutumiselle suunnitelman vuoden 2016 aikana. Lue alta lisää Helsingin kaupungin toimista ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.

Ajankohtaista sopeutumisessa

ikoni_iwater

iWater-hanke luo laadukasta ja kestävää kaupunkiympäristöä Itämeren kaupungeissa.

iWater –työkalupakki esittelee lähestymistapoja ja työkaluja kaupunkien hulevesien hallintaan


ikoni_kumppanuus
BaltCICA-projekti – Itämeren alueen kaupungit verkostoituivat sopeutumisasioissa


ikoni_maankaytto_ja_kaavoitus
Ilmastonkestävä kaupunki –hankkeessa kehitettiin työkaluja kestävään kaupunkisuunnitteluun.

ikoni_itameri
Itämerihaaste -kampanjoi Itämeren tilan parantamiseksi. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös Itämereen.


ikoni_tulvat
Tulvastrategia linjaa toimenpiteet tulvien varalta.


ikoni_sade_ja_sulamisvedet
Hulevesistrategia tähtää sade- ja sulamisvesien kestävään käyttöön ja haittojen pienentämiseen

ikoni_vesihuolto2
Vesihuolto varautuu tulviin ja sähkökatkoihin.


ikoni_pelastustoimi_ja_varautuminen
Pelastuslaitos kiirehtii apuun myös vesien tulviessa kellariin.


ikoni_LUONTO_tulokaslajit
Tulokaslajit voivat hyötyä ilmaston muuttumisesta. Vieraslajistrategia on työn alla.


ikoni_viherkerroin
Helsingin viherkerroin on työkalu tonttien vihertehokkuuden parantamiseen

Print Friendly, PDF & Email