Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma

Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalisuus tarkoittaa sitä, että Helsingin alueelta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin Helsingin alueen sitomat kasvihuonekaasut pitkällä aikavälillä. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma kokoaa yhteen toimenpiteet, joilla tähän tavoitteeseen päästään. Toimenpideohjelman on valmistellut kaupungin asiantuntijoista ja sidosryhmistä koostuva ryhmä. Sen valmisteluun on tarjottu avoin osallistumismahdollisuus kaikille kiinnostuneille työpajoissa ja verkkokommentoinnilla.

Toimenpideohjelma on kaupungin johtoryhmän hyväksymä, ja kaupunginhallitus käsittelee sitä syksyllä 2018. Kasvihuonekaasupäästöjen merkittävimpiä lähteitä Helsingissä ovat rakennusten lämmitys, sähkönkäyttö ja liikenne. Ilmastotavoitteet koskevat kaupunkiorganisaation lisäksi kaupunkilaisia ja Helsingissä toimivia organisaatioita. Helsingistä saadaan hiilineutraali yhteistyöllä!

twitter

Lue loppuun

Heka Oy hyödyntää vihreää rahoitusta energiatehokkaan ja kestävän rakentamisen tukena

Heka panostaa energiatehokkuuteen kaikessa rakentamisessaan ja uusia energiatehokkaita rakentamisratkaisuja etsitään jatkuvasti. Ympäristölle edulliseen rakennustapaan vaikuttavat muun muassa lämmitykseen, ilmanvaihtoon ja valaisukseen liittyvät ratkaisut sekä rakentamisessa käytettävät materiaalit.

Lue lisää artikkelista

Sienakuja 4. Kuva: Helsingin kaupunki/Jussi Hellsten

Kilpilahden hukkalämpö voisi kattaa neljänneksen pääkaupunkiseudun lämmöntarpeesta

Kilpilahdessa Nesteen ja Borealis Polymersin tuotantolaitoksilla syntyy merkittävä määrä matalalämpöistä hukkalämpöä, jota ei tähän mennessä ole pystytty jalostamaan hyötykäyttöön. Nesteen, Borealiksen ja pääkaupunkiseudun energiayhtiöiden teettämän esiselvityksen perusteella hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämmön tuotannossa on teknisesti toteutettavissa.

Seuraavaksi osapuolet arvioivat edellytyksiä jatkaa hanketta seuraavaan selvitysvaiheeseen. Päätökset hankkeen jatkosta tehdään vuoden 2019 loppuun mennessä.

Lue lisää Helen Oy:n tiedotteesta

Esplanadin lämpöpumppulaitos (Kuva: Helen Mediabank/Jari Kippola)

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke auttaa energiansäästössä

Kerrostalojen hukkaan menevä energia on yleinen ongelma, jossa on runsaasti säästöpotentiaalia. Ongelmaan on tarjolla kevyitä ja edullisia digiratkaisuja. Helsingin kaupungin koordinoima Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke lisää tietoisuutta ratkaisuista. Kuusi taloyhtiötä Helsingissä ja Vantaalla on keväällä asennuttanut taloihinsa sensorit, joiden tuottamalla tiedolla tavoitellaan energiansäästöjä.

Lue lisää Vuosaari -lehdestä

Kuvakaappaus Vuosaaren taloyhtiöstä (https://kartta.hel.fi/3d/solar/)

Helen kehittää Vuosaareen merilämpöpumppua, biolämpölaitosta ja kaupunkijalostamoa

Helenin hiilineutraali 2035 -tavoitteen saavuttamisessa tärkeässä roolissa on Vuosaari. Alueelle kohdistuu tulevaisuudessa kolme merkittävää hanketta: meriveden lämpöä hyödyntävä lämpöpumppu, biolämpölaitos sekä materiaalikiertoa tehostava kaupunkijalostamo.

Vuosaaren uusi lämpöpumppu vastaa kooltaan Helenin Esplanadin lämpöpumppulaitoksen pumppujen kokoa. (Kuva: Helen Oy)

Lue lisää…