Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma

Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalisuus tarkoittaa sitä, että Helsingin alueelta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin Helsingin alueen sitomat kasvihuonekaasut pitkällä aikavälillä. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma kokoaa yhteen toimenpiteet, joilla tähän tavoitteeseen päästään. Toimenpideohjelman on valmistellut kaupungin asiantuntijoista ja sidosryhmistä koostuva ryhmä. Sen valmisteluun on tarjottu avoin osallistumismahdollisuus kaikille kiinnostuneille työpajoissa ja verkkokommentoinnilla.

Toimenpideohjelma on kaupungin johtoryhmän hyväksymä, ja kaupunginhallitus käsittelee sitä syksyllä 2018. Kasvihuonekaasupäästöjen merkittävimpiä lähteitä Helsingissä ovat rakennusten lämmitys, sähkönkäyttö ja liikenne. Ilmastotavoitteet koskevat kaupunkiorganisaation lisäksi kaupunkilaisia ja Helsingissä toimivia organisaatioita. Helsingistä saadaan hiilineutraali yhteistyöllä!

twitter

Lue loppuun

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke auttaa energiansäästössä

Kerrostalojen hukkaan menevä energia on yleinen ongelma, jossa on runsaasti säästöpotentiaalia. Ongelmaan on tarjolla kevyitä ja edullisia digiratkaisuja. Helsingin kaupungin koordinoima Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke lisää tietoisuutta ratkaisuista. Kuusi taloyhtiötä Helsingissä ja Vantaalla on keväällä asennuttanut taloihinsa sensorit, joiden tuottamalla tiedolla tavoitellaan energiansäästöjä.

Lue lisää Vuosaari -lehdestä

Kuvakaappaus Vuosaaren taloyhtiöstä (https://kartta.hel.fi/3d/solar/)

Helen kehittää Vuosaareen merilämpöpumppua, biolämpölaitosta ja kaupunkijalostamoa

Helenin hiilineutraali 2035 -tavoitteen saavuttamisessa tärkeässä roolissa on Vuosaari. Alueelle kohdistuu tulevaisuudessa kolme merkittävää hanketta: meriveden lämpöä hyödyntävä lämpöpumppu, biolämpölaitos sekä materiaalikiertoa tehostava kaupunkijalostamo.

Vuosaaren uusi lämpöpumppu vastaa kooltaan Helenin Esplanadin lämpöpumppulaitoksen pumppujen kokoa. (Kuva: Helen Oy)

Lue lisää…

Ilmastokoulusta oppia ja inspiraatiota

Kaupungintalolla 9.–13.9. järjestettävässä Ilmastokoulussa jokainen oppitunti rakentaa ymmärrystä siitä, miten ilmastonmuutokseen voidaan vaikuttaa. Yleiset teemat kuten liikenne, asuminen, ruoka ja rakentaminen sekä erilaiset haasteet, yhteiskunnalliset ilmiöt ja kontekstit vaikuttavat siihen, millaisilla ratkaisuilla rakennamme tulevaisuutta. Kaupunkilaisille ja yrityksille suunnatussa Ilmastokoulussa käsitellään viikon aikana kaikki edellä mainittuja näkökulmia. Designin avulla eri palasista muodostuu lopulta yhtenäinen kokonaisuus, ilmastovaikuttamisen kartta.

Lue loppuun

Energiaviisaat kaupungit tekevät yhteistyötä ilmaston hyväksi

Helsinki mukana Energiaviisaat kaupungit (EKAT) 6aika –hankkeessa, jossa etsitään uusia älykkäitä ja vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja kaupunkien asuin- ja palvelukiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan alueellisten energiajärjestelmien kehittämistä ja rakennusten elinkaari- sekä 0-energiakortteleiden suunnittelua. Mukana toteuttamassa ovat myös muut Suomen suurimmat kaupungit: Turku, Tampere, Oulu, Espoo ja Vantaa. Yhteistyö kaupunkien välillä on jokapäiväistä. Ratkaisuja etsitään yhteistyössä rakennusten käyttäjien, alueiden asukkaiden, yritysten ja muiden energia-alan asiantuntijoiden kanssa.

Emma Berg ja Timo Määttä tekevät työtä viiden muun kaupungin kanssa.

Lue loppuun

Circular Cities-hankkeen loppuraportti kirittää kiertotaloutta kaupunkien rakentamisen hankinnoissa

Circular Cities-hankkeen White Paper tarjoaa apua kaupunkien kiertotaloustyöhön – olipa kyse sitten henkilöstön kouluttamisesta tai konkreettisista rakentamisen hankintaprosesseista. White Paperin oppeja voidaan myös istuttaa laajemmin erilaisiin kiertotalouden strategioihin ja tiekarttoihin tukemaan käytännön työtä.

Lue loppuun