Helsinki saavuttaa ilmastotavoitteita etuajassa

Hiilineutraali Helsinki

Helsingin päästöt ovat laskeneet jo 23 % vuoden 1990 tasosta.

HSY julkaisi toukokuun alussa ennakkotietoja pääkaupunkiseudun kasvihuonepäästöistä. Ilmastopäästöt vähenivät pääkaupunkiseudulla asukasta kohti laskettuna ensimmäistä kertaa alle viiden tonnin. Helsingin päästöt olivat pienimmät, 4,5 tonnia asukasta kohden. Helsingin ilmastopäästöt ovat vähentyneet ajanjaksolla 1990-2014 peräti 39 prosenttia, mikä oli pääkaupunkiseudun ilmastostrategian tavoitteena saavuttaa vasta vuonna 2030.

Helsingin vuoden 2020 koko kaupunkialueen ilmastotavoitteeksi asetettiin 20 prosentin päästövähennys. Tämäkin tavoite saavutettiin Helsingissä jo toissavuonna, seitsemän vuotta etuajassa ja viime vuonna kokonaispäästöt olivat 23 prosenttia vuoden 1990 alapuolella. Suotuisan kehityksen jatkuessa kiristettiin tavoitetta jo seuraavana vuonna. Nyt tavoite on  saavuttaa 30 prosentin päästövähennys vuoteen 2020 mennessä.

Energia on menestyksen salaisuus

Merkittävin rooli päästövähennyksissä on ollut Helenin energiatuotannolla, etenkin maakaasun käytön lisäämisellä kivihiilen sijaan sekä energiatehokkaalla kolmoistuotannolla, joka hyödyntää esimerkiksi jäteveden ja palvelinkeskusten hukkalämpöä lämmön ja kaukojäähdytyksen tuotantoon.

Valtakunnallinen sähköntuotannon päästöjen lasku on myös edesauttanut Helsingin päästöjen vähenemistä, kun runsaspäästöisen kivihiililauhdetuotannon osuus Suomessa on selvästi pudonnut taloudellisen laskusuhdanteen sekä pohjoismaissa lisääntyneen uusiutuvan sähkön kuten tuulivoiman ansiosta. Jätehuollon kaatopaikkakaasun talteenotto 1990-luvulla ja Helsingin sekajätteiden käyttäminen viime vuodesta alkaen kivihiilen korvaajana Vantaalla ovat olleet myös ilmastolle edullisia ratkaisuja.

Väkimäärän kasvusta johtuneesta liikenteen lisääntymisestä huolimatta ajoneuvotekniikka on kehittynyt niin paljon, että liikenteen hiilidioksidipäästöt eivät enää ole kasvaneet. Helsingin energiankulutus on kääntynyt myös merkittävään laskuun energiatehokkuuden paranemisen myötä ja energian kokonaiskulutus pudonnut prosentilla vuodesta 2005, asukasta kohden peräti 11 prosenttia.

Tällä vauhdilla Helsingistä tulee hiilineutraali

Viime joulukuussa julkistetun kaupungin teettämän selvityksen mukaan vuoteen 2020 mennessä Helenin kehitysohjelman sekä energiatehokkuutta parantavien toimien ansiosta Helsingin asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt voivat pudota jopa 58 prosenttia ja kokonaispäästöt 44 prosenttia vertailuvuoteen 1990 verrattuna.

Voidaan siis sekä historiallisen kehityksen että lähitulevaisuuden näkymien perusteella todeta, että Helsinki on hyvässä vauhdissa kohti tavoitettaan saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2050. Merkittävin tekijä jatkossakin ovat Helenin energiantuotantoon liittyvät muutokset, mutta myös rakennusten ja liikenteen energiatehokkuutta parantavilla toimilla on merkittävä rooli.

Suosittelemme lämpimästi, että tutustut tuoreeseen Helsingin ilmastotiekarttaan kohti hiilineutraalia tulevaisuutta, joka löytyy täältä.

Teksti: Petteri Huuska, Stadin ilmasto –uutiskirjeen päätoimittaja, etunimi.sukunimi@hel.fi

Print Friendly, PDF & Email