Helsingin ilmastotyöryhmä

HUOM: Helsingin ilmastotyöryhmän kokoonpano ja puheenjohtajuus ovat muuttumassa Helsingin organisaatiouudistuksen takia ja ryhmä on tällä hetkellä tauolla! Työryhmän toiminnasta saa tietoa jari.viinanen(a)hel.fi. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta vastaa päästövähennysohjelmatyöryhmä.

Päästövähennysohjelmatyöryhmän kokousaikataulu on seuraava:
21.12.2017
1.2.2018
26.2.2018

***

Helsinki sai helmikuussa 2016 oman ilmastoasioihin keskittyvän työryhmän, johon kuuluu 18 jäsentä. Helsingin ilmastotyöryhmää johtaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja sihteerinä on Jari Viinanen. Työryhmän tehtävänä on koordinoida, seurata ja edistää kaupungin ilmastotoimenpiteitä. Helsingin ilmastotiekartta 2050 toimii lähtökohtana toiminnalle.

Helsingin ilmastotyöryhmän ensimmäisiä tehtäviä ovat muun muassa:

  • Valmistella kaupunginhallitukselle selvitys Pariisin ilmastosopimuksen vaikutuksista Helsinkiin.
  • Arvioida Helsingin kasvihuonekaasupäästökehitystä ja sitä, päästäänkö vuoden 2020 ilmastotavoitteisiin.
  • Laatia päästöskenaariot vuodelle 2030 ja siitä eteenpäin. Näiden pohjalta työryhmä määrittelee kaupunginvaltuustolle ehdotuksen vuoden 2030 ilmastotavoitteille ja toimenpiteille kaupungin strategiaan 2017-2021.
  • Koordinoida ilmastonmuutoksen sopeutumislinjausten laatimista.
  • Koota kaupungin ilmastotavoitteet ja esittää malli ilmastotyön koordinoimiseksi.

Työryhmän toiminta jatkuu, kun uusi ryhmä on nimitetty.

Helsingin ilmastotyöryhmän ensimmäinen kokous

Helsingin ilmastotyöryhmän ensimmäinen kokous 6.4.2016.

Julkaisut

Kokousten materiaalit

Kokous 5.5.2017
Muistio Helsingin ilmastotyöryhmä 5.5.2017
Helsingin ilmastotyöryhmän esitys: Helsingin kaupungin ilmastoasioiden koordinointi
Ilmastotyöryhmä 1.6.2017 jälkeen / Jari Viinanen (ympäristökeskus)

Kokous 9.3.2017
Muistio Helsingin ilmastotyöryhmä 9.3.2017
Helsingin ilmastotyöryhmän esitys: Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset (päivitetty 8.5.2017)
Helsingin ilmastotyöryhmän esitys: Selvitys Helsingin uusista ilmastotavoitteista (päivitetty 8.5.2017)
Hallintokuntien ja eri työryhmien ilmastotehtävät / Jari Viinanen (ympäristökeskus)
Helsingin ilmastoraportoinnin tilanne ja kehittäminen / Petteri Huuska (ympäristökeskus)
Helsingin ilmastotyön koordinointi / Jari Viinanen (ympäristökeskus)
Ilmastoriskit ja haavoittuvuus / Jari Viinanen ja Sonja-Maria Ignatius (ympäristökeskus)

Kokous 17.1.2017
Muistio Helsingin ilmastotyöryhmä 17.1.2017
Helsingin ilmastotyöryhmän esitys: Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset (päivitetty 8.5.2017)
Helsingin ilmastotyöryhmän esitys: Selvitys Helsingin uusista ilmastotavoitteista (päivitetty 8.5.2017)

Kokous 30.11.2016
Muistio Helsingin ilmastotyöryhmä 30.11.2016
Helsingin ilmastotavoitteet 2030 (luonnos) / Petteri Huuska (ympäristökeskus)
Helsingin sopeutumislinjaukset (luonnos) / Jari Viinanen (ympäristökeskus)
iWater ja hulevesiohjelman päivitys / Kajsa Rosqvist (ympäristökeskus)

Kokous 14.9.2016
Muistio Helsingin ilmastotyöryhmä 14.9.2016
Pariisin ilmastosopimuksen vaikutukset Helsingin ilmastotyöhön
Sopeutumisen linjausten sisältö (luonnos 2.1.) / Jari Viinanen (ympäristökeskus)
Helsingin ilmastoverkoston esittely / Sonja-Maria Ignatius (ympäristökeskus)
Pääkaupunkiseudun Smart & Clean-säätiö / Tiina Kähö (Pääkaupunkiseudun Smart & Clean-säätiö)

Kokous 18.5.2016
Muistio Helsingin ilmastotyöryhmä 18.5.2016
Helsingin kasvihuonekaasupäästöt ja skenaario 2020 / Petteri Huuska (ympäristökeskus)
Pariisin ilmastosopimuksen vaikutukset Helsingin ilmastotyöhön (LUONNOS)
Helsingin ilmastonmuutoksen sopeutumisen linjaukset / Jari Viinanen (ympäristökeskus)
Hallintokuntien ja eri työryhmien ilmastotehtävät / Jari Viinanen (ympäristökeskus)
Ilmastotyöryhmän työsuunnitelma (päivitetty 9.6.2016)
Siirtyi seuraavaan kokoukseen: Helsingin ilmastoverkosto / Sonja-Maria Ignatius (ympäristökeskus)

Kokous 6.4.2016
Muistio Helsingin ilmastotyöryhmä 6.4.2016
Helsingin ilmastoviestintä 2016 / Jussi Karmala (ympäristökeskus)
Ilmastoviestintäsuunnitelma (saatavilla loppuvuonna 2016)

Päivitetty: 31.7.2017 / Sonja-Maria Ignatius
Print Friendly, PDF & Email