Heka Oy hyödyntää vihreää rahoitusta energiatehokkaan ja kestävän rakentamisen tukena

Heka panostaa energiatehokkuuteen kaikessa rakentamisessaan ja uusia energiatehokkaita rakentamisratkaisuja etsitään jatkuvasti. Ympäristölle edulliseen rakennustapaan vaikuttavat muun muassa lämmitykseen, ilmanvaihtoon ja valaisukseen liittyvät ratkaisut sekä rakentamisessa käytettävät materiaalit.

Lue lisää artikkelista

Sienakuja 4. Kuva: Helsingin kaupunki/Jussi Hellsten

Kilpilahden hukkalämpö voisi kattaa neljänneksen pääkaupunkiseudun lämmöntarpeesta

Kilpilahdessa Nesteen ja Borealis Polymersin tuotantolaitoksilla syntyy merkittävä määrä matalalämpöistä hukkalämpöä, jota ei tähän mennessä ole pystytty jalostamaan hyötykäyttöön. Nesteen, Borealiksen ja pääkaupunkiseudun energiayhtiöiden teettämän esiselvityksen perusteella hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämmön tuotannossa on teknisesti toteutettavissa.

Seuraavaksi osapuolet arvioivat edellytyksiä jatkaa hanketta seuraavaan selvitysvaiheeseen. Päätökset hankkeen jatkosta tehdään vuoden 2019 loppuun mennessä.

Lue lisää Helen Oy:n tiedotteesta

Esplanadin lämpöpumppulaitos (Kuva: Helen Mediabank/Jari Kippola)

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke auttaa energiansäästössä

Kerrostalojen hukkaan menevä energia on yleinen ongelma, jossa on runsaasti säästöpotentiaalia. Ongelmaan on tarjolla kevyitä ja edullisia digiratkaisuja. Helsingin kaupungin koordinoima Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke lisää tietoisuutta ratkaisuista. Kuusi taloyhtiötä Helsingissä ja Vantaalla on keväällä asennuttanut taloihinsa sensorit, joiden tuottamalla tiedolla tavoitellaan energiansäästöjä.

Lue lisää Vuosaari -lehdestä

Kuvakaappaus Vuosaaren taloyhtiöstä (https://kartta.hel.fi/3d/solar/)

Helen kehittää Vuosaareen merilämpöpumppua, biolämpölaitosta ja kaupunkijalostamoa

Helenin hiilineutraali 2035 -tavoitteen saavuttamisessa tärkeässä roolissa on Vuosaari. Alueelle kohdistuu tulevaisuudessa kolme merkittävää hanketta: meriveden lämpöä hyödyntävä lämpöpumppu, biolämpölaitos sekä materiaalikiertoa tehostava kaupunkijalostamo.

Vuosaaren uusi lämpöpumppu vastaa kooltaan Helenin Esplanadin lämpöpumppulaitoksen pumppujen kokoa. (Kuva: Helen Oy)

Lue lisää…