Kiertotalouden edistäminen Helsingin kaupungissa

Kiertotalouden keskeinen ajatus on pyrkiä säästämään hupenevia luonnonvarojamme ja tuottaa mahdollisimman vähän jätettä. Tällä hetkellä kulutamme luonnonvaroja lineaarisesti – tuotamme, käytämme, heitämme pois. Luonnonvarojen ylikulutus, jatkuva väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat meidät muuttamaan totuttuja toimintatapojamme. Kiertotaloudessa tavoitteena on jo lähtökohtaisesti suunnitella ja valmistaa tuotteet mahdollisimman pitkäikäisiksi, muunneltaviksi ja korjattaviksi. Jätteen syntyä pyritään ehkäisemään käyttämällä tuotteita uudelleen sekä kierrättämällä käyttöikänsä päähän tulleita tuotteita ja materiaaleja muiden tuotteiden raaka-aineiksi. Tuotteita pyritään korvaamaan myös erilaisilla palveluilla, minkä lisäksi esineitä ja resursseja jaetaan omistamisen sijaan. Ajatuksena on siis käyttää luonnonvaroja säästeliäästi ja säilyttää materiaalit kierrossa mahdollisimman pitkään.

Kiertotaloudessa tuote valmistetaan pitkäikäiseksi ja kestäväksi. Tuotteen hyvällä säilytyksellä ja huollolla varmistetaan, että sitä voidaan käyttää yhä uudelleen, joko sellaisenaan tai tarvittaessa korjauksen ja tuunauksen kautta. Tuotteen saavuttaessa lopulta käyttöikänsä pään se kierrätetään uusien tuotteiden raaka-aineeksi. Tuotteen toimittaminen jätteenä energiantuotantoon tai kaatopaikalle tulee kyseeseen vasta siinä vaiheessa, kun muita vaihtoehtoja ei ole.

Kiertotalous on yksi nykyisen hallituksen kärkihankkeista ja se on painopisteenä valtioneuvoston hyväksymässä, vuoteen 2023 ulottuvassa valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa. Myös Helsingin kaupunkistrategiassa 2017 – 2021 on asetettu tavoitteeksi, että päästövähennyksiä ja kiertotalouden hankkeita toteutetaan Helsingissä yhteistyössä yritysmaailman ja kaupunkilaisten kanssa. Helsinki haluaa toimia yhä aktiivisemmin alustana mielenkiintoisille ja tuloksellisille innovaatioille, jotka tuottavat myös uusia vientimahdollisuuksia.

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi joulukuussa 2018 Hiilineutraali Helsinki 2035 – toimenpideohjelman. Ohjelman 147 toimenpiteestä 14 kpl koskee kiertotaloutta. Näiden toimenpiteiden aiheina ovat mm. ilmasto- ja kiertotalousosaamisen lisääminen, ruokahävikin vähentäminen ja hävikkiruoan hyödyntäminen, materiaalien ja tuotteiden uudelleenkäytön kannustaminen sekä jakamistalouden edistäminen. Lisäksi yhtenä toimenpiteenä on kiertotalouden ja jakamistalouden tiekartan laatiminen. Tiekarttatyön on tarkoitus käynnistyä alkuvuonna 2019.

Tällä sivulla esitellään Helsingin kaupungin kiertotaloutta edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä.

Sivuja päivitetään.

Circular Cities-hanke

Circular Economic Learning Center-hanke

Kiertotalous infrarakentamisessa

Tavaroiden uudelleenkäyttö ja kierrätys

Ruokahävikin torjuminen Palvelukeskus Helsingissä

Print Friendly, PDF & Email