Helsingin ilmastotiekartta 2050 valmistuu

Ilmastotiekartta

Ilmastotiekartta linjaa, miten Helsingistä tulee hiilineutraali.

Helsingin ilmastotiekartassa kuvataan päästöjen muodostuminen, ilmastonmuutoksen vaikutukset Helsingissä sekä eri tahojen tärkeimmät toimet ilmastonmuutoksen hillinnässä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Maaliskuussa julkaistavassa tiekartassa on kerrottu kaupungin nykyisistä ilmastotavoitteista ja ilmastotyöstä sekä siitä, mitä seuraavaksi on tehtävä tavoitteisiin pääsemiseksi. Tiekartta julkaistaan paperisena ja sähköisenä esitteenä. Lue loppuun

Ilmastonkestäviä vinkkejä kaupunkisuunnitteluun

Viherkerroin

Opas keskittyy erityisesti lisääntyvien sadevesimäärien hallintakeinoihin.

Suomen ensimmäinen opas ilmastonkestävään kaupunkisuunnitteluun on julkaistu osoitteessa ilmastotyokalut.fi/. Opas on suunnattu kaupunkisuunnittelijoille, mutta se sisältää hyviä vinkkejä myös esimerkiksi taloyhtiöille, jotka suunnittelevat peruskorjaushankkeita. Oppaan ovat koonneet Suomen kaupungeissa ja tutkimuslaitoksissa työskentelevät Ilmastonmuutokseen sopeutumisen asiantuntijat osana Ilmastonkestävä kaupunki ILKKA-hanketta. Lue loppuun

Hulevesien luonnonmukainen hallinta kannattaa

Hulevesikosteikko

Hulevesikosteikkoja hyödynnetään esimerkiksi Ruotsin Malmössä.

Ilmastonmuutos lisää sademääriä ja kaupunkiympäristöissä läpäisemättömiltä pinnoilta kertyy yhä suurempia määriä hulevesiä. Suuret hulevesimäärät voivat aiheuttaa tulvahaittoja ja lisätä sekaviemäröidyillä alueilla jätevesiylivuotoja. Lisäksi hulevesien mukana voi huuhtoutua muun muassa teiden pinnoilta kiintoainesta, ravinteita, haitallisia aineita ja roskaa, jotka kulkeutuvat vesistöihin. Hulevesien luonnonmukaisissa hallintamenetelmissä toteutuvat sekä määrällinen ja laadullinen hallinta. Ja mikä parasta, se lisää vihreyttä ja viihtyvyyttä kaupunkiympäristöön. Lue loppuun

Helsinki varautuu tulvariskeihin

tulva

Kuntalaiset voivat vaikuttaa tulvaohjelmaan 31.3.2015 asti, ohjeet jutun lopussa.

Ehdotus Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2016-2021 on valmistunut. Hallintasuunnitelman tekeminen perustuu tulvariskien hallinnasta annettuun lakiin ja asetukseen, joiden tarkoituksena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvia sekä parantaa tulviin varautumista ilmastonmuutos huomioon ottaen. Lue loppuun

Helsinki sopeutuu ilmaston muuttumiseen

Ilmatieteen laitoksen tuoreimpien ennusteiden mukaan Helsingin ilmasto saattaa lämmetä jopa kuusi astetta vuosisadan loppuun mennessä, mikäli fossiilisten polttoaineiden käytön kasvu jatkuu maailmassa nykyisellään. Sademäärät saattavat kasvaa noin 20 prosenttia, ja ne tulevat entistä voimakkaampina rankkasateina, mutta toisaalta myös pitkien hellejaksojen määrä kasvaa. Merenpinta saattaa Helsingin edustalla nousta lähes metrin, vaikka jääkauden jälkeinen maanpinnan kohoaminen lieventää meillä hieman merenpinnan nousua. Tämä aiheuttaa tarvetta uudistaa suunnittelua, rakentamista ja kaavoitusta ilmaston muuttumisen paremmin huomioivaksi. Lue loppuun