Helsingillä on kirjattuna yli 600 ilmastotoimenpidettä

Tuulivoima

Helsinki tarvitsee myös asukkaat ilmastotyöhön. Kaupunki ei voi tehdä kaikkea.

Helsinki toteutti selvityksen ilmastopolitiikan tavoitteista ja toimenpiteistä. Selvityksen mukaan kaupungin ilmastotyötä ohjaavissa asiakirjoissa on kirjattuna lähes 60 ilmastotavoitetta ja yli 600 toimenpidettä, jotka ovat osin päällekkäisiä. Lue loppuun