Investointien ilmastovaikutuksien arvioinnille työkalu

ampiainen

Työkalua testataan Helsingissä Iso-Roban peruskorjauksessa.

Helsinki ja Turku ovat yhteistyössä kehittämässä työkalua investointien ilmastovaikutusten arviointiin. Työkalun tavoitteena on tuottaa ideoita investointien suunnittelun tueksi, jotta ne olisivat mahdollisimman ilmastoystävällisiä. Toisena tavoitteena on antaa päätöksentekijöille mahdollisimman hyvä kuva siitä, mikä päätökseen tulevan investoinnin ilmastovaikutus tulee olemaan.

Työkalua on kehitetty yhdessä Helsingin ja Turun kanssa siten, että molemmilla kaupungeilla on omat pilottikohteensa, joissa työkalua testataan. Helsingin pilotoinnissa on keskitytty infrarakentamiseen: kohteiksi on valittu Tullivuoren alueen puisto- ja katusuunnittelu sekä Iso-Roban katualueen peruskorjauksen suunnittelu. Pilotointia on tarkoitus jatkaa myös kiinteistöjen uudisrakentamiseen ja peruskorjaamiseen, ja myös Tampereen kaupunki on tulossa mukaan pilotoimaan työkalua. Lue loppuun