Kiertotalous infrarakentamisessa

Helsingissä rakennetaan paljon. Rakentamisen yhteydessä kaivetaan toisinaan suuriakin määriä maa-aineksia. Helsingissä ylijäämämaiden vastaanottopaikat ovat olleet vähissä, mikä on aikaisempina vuosina johtanut siihen, että maa-aineksia on jouduttu kuljettamaan pitkienkin etäisyyksien päähän. Tästä on aiheutunut paitsi päästöjä myös huomattavia kustannuksia kaupungille. Tilanteen korjaamiseksi kaupunginjohtaja perusti v. 2009 maa-aineksia koordinoivan työryhmän (massatyöryhmä), joka laati kaupungille Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelman vuosille 2014 – 2017. 

Kehittämisohjelman tavoitteet olivat:

  1. kaivumaiden määrän vähentäminen
  2. kaivumaiden uudelleenkäyttö ja materiaalihyötykäyttö
  3. ylijäämämaiden vastaanottopaikkojen turvaaminen

Kehittämisohjelman toimenpiteiden ansiosta rakennushankkeissa vuosittain uudelleenkäytettyjen maa-ainesten määrä oli vuoteen 2017 mennessä kasvanut yli 1 000 000 tonnilla. Tämän tuloksena saavutetut säästöt olivat arviolta 32 miljoonaa euroa, 4,5 miljoonaa litraa polttoaineita sekä 11 300 tonnia CO2-päästöjä.

Massatyöryhmässä on kehittämisohjelman jatkoksi valmisteilla kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien hyödyntämisen periaatteet ja toimenpideohjelma 2018 – 2021. Niissä tavoitteiksi on asetettu:

  1. Kaivumaiden vähentäminen
  2. Rakentamisesta aiheutuvien CO2-päästöjen ja muiden ympäristöhaittojen vähentäminen
  3. Materiaalien uudelleenkäytön ja kierrätyksen edistäminen
  4. Kaivumaiden loppusijoituksen turvaaminen

Lausuntokierroksen jälkeen periaatteet ja toimenpideohjelma käsitellään kaupunginhallituksessa.

Lue täältä, miten Helsinki on onnistunut säästämään rahaa, suuria määriä luonnonvaroja ja CO2-päästöjä maamassojen koordinoinnilla (englanniksi).

Täältä pääset lukemaan tarkemmin kierrätysmaiden käytöstä kasvualustoissa.

Sivuja päivitetään.

Print Friendly, PDF & Email