Circular Cities: Fast-tracking zero-waste city systems

Helsinki on mukana edistämässä kierto- ja jakamistaloutta osana EIT-Climate KIC Circular Cities-hanketta. Hanke koostuu kahdeksasta työpaketista, jotka lähestyvät kiertotaloutta eri kulmista. Aihetta tarkastellaan muun muassa koulutuksen, julkisten hankintojen, rakentamisen ja kaupunkitasoisten strategioiden näkökulmasta. Hankkeen työskentely käynnistyi toukokuussa 2018 ja kestää vuoden 2019 loppuun.

Hankkeen pääpartneri on Malmön kaupunki ja muita partnereita ovat C40-ilmastoverkosto, Climate-KIC Nordic, Tanskan teknillinen yliopisto, Aarhusin yliopisto, Veolia, Kööpenhamina, Cleantech Bulgaria, Rockwool International ja Helsingin kaupunki. Hanketta rahoittaa Euroopan innovaatio -ja teknologiainstituutti (EIT). Kokonaisuudessaan hanke kestää 22 kuukautta ja lopulliset tulokset ovat nähtävillä vuoden 2019 loppupuolella.

Helsinki vetää hankkeessa työpakettia, jonka tavoitteena on etsiä keinoja kiertotalouden sisällyttämiseksi kaupungin rakentamisen hankintoihin.

Lue lisää hankkeesta ja sen taustoista hankkeen kuvauksesta.

Circular Cities-hankkeen loppuraportti kiertotaloudesta rakentamisen hankinnoissa on julkaistu!

Helsingin kaupungin laatima loppuraportti kiertotalousnäkökulmien sisällyttämisestä rakentamisen hankintoihin on julkaistu kesäkuun alussa World Circular Economy Forumissa Helsingissä. WCEF on Sitran järjestämä maailman johtava kiertotaloustapahtuma. Raportti on osa EIT Climate KIC Circular Cities-hanketta, jossa Helsinki on mukana.

Helsinki on vetänyt Circular Cities -hankkeessa työpakettia, jonka tavoitteena on etsiä keinoja kiertotalouden sisällyttämiseksi kaupungin rakentamisen hankintoihin. Työ päättyy kesäkuussa 2019. Työpaketin tuloksena on julkaistu ns. White Paper, joka analysoi kiertotalouden mukaisen rakentamisen nykytilaa, tunnistaa mahdollisia pullonkauloja kiertotalousratkaisujen sisällyttämisessä rakentamisen hankintoihin ja ehdottaa niihin ratkaisuja. White Paper sisältää lisäksi case catalogin, johon on kerätty inspiroivia esimerkkejä kiertotalouden mukaisesta rakentamisesta eri puolilta Eurooppaa. Työn taustaksi on haastateltu rakentamisen kanssa työskenteleviä ihmisiä, kuten kuntien virkamiehiä, suunnittelijoita, rakennuttajia, hankinta-asiantuntijoita, urakoitsijoita ja konsultteja.

Lue lisää ja lataa raportti käyttöösi täältä: New Report on Circular Procurement in public construction projects shows how targeted action can drive system-level impact

40 konkreettista kaupunkivetoista kiertotalouscasea julkaistu osana Circular Cities-hanketta

Kaupungin virkahenkilö, suunnittelija, asiantuntija tai johtaja: tarvitsetko ideoita, miten edistää kiertotaloutta osana kaupungin toimintaa? Tässä niitä olisi, kaiken kaikkiaan neljäkymmentä hyvin dokumentoitua referenssiä kaupunkivetoisista kiertotalousaloitteista ympäri maailman. Inspiroidu, ota mallia ja tee perässä! Aiheet vaihtelevat kaupunkitason kiertotalousstrategioista hankintaan, jätteisiin ja energiantuotantoon. Ja oletko jo kuullut kiertotaloussaaresta?

Lue lisää ja lataa raportti käyttöösi täältä: Municipality led circular economy case studies

Lisätiedot:

Leona Silberstein
Ympäristötarkastaja
Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Maaperä ja jätteet-tiimi
Puh. 09 310 36883
leona.silberstein@hel.fi

Sieppaa

Print Friendly, PDF & Email