Circular Cities: Fast-tracking zero-waste city systems

Helsinki on mukana edistämässä kierto- ja jakamistaloutta osana EIT Climate-KIC Circular Cities-hanketta. Hanke koostuu kahdeksasta työpaketista, jotka lähestyvät kiertotaloutta eri kulmista. Aihetta tarkastellaan muun muassa koulutuksen, julkisten hankintojen, rakentamisen ja kaupunkitasoisten strategioiden näkökulmasta. Hankkeessa tehdään vaikka mitä kiinnostavaa: ensimmäisessä työpaketissa esimerkiksi kerätään kiinnostavimpia kaupunkivetoisia kiertotalousaloitteita kaikille avoimeen esimerkkipankkiin. Aloitteita on kertynyt tähän mennessä jo yli 100!

Hankkeen työskentely käynnistyi syksyllä 2018. Hankkeen pääpartneri on Malmön kaupunki, joka on vastuussa hankkeen koordinoinnista ja tavoitteiden saavuttamisesta. Muita partnereita ovat C40-ilmastoverkosto, Climate-KIC, Tanskan teknillinen yliopisto, Aarhusin yliopisto, Veolia, Kööpenhamina, Cleantech Bulgaria, Rockwool International ja Helsingin kaupunki. Kokonaisuudessaan hanke kestää 22 kuukautta ja lopulliset tulokset ovat nähtävillä vuoden 2019 loppupuolella. Hanketta rahoittaa Euroopan innovaatio -ja teknologiainstituutti (EIT), joka on Budapestissa toimiva riippumaton EU-elin, jonka tehtävänä on parantaa Euroopan innovointikykyä. EIT on kiinteä osa EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmaa.

Helsinki vetää hankkeessa työpakettia, jonka tavoitteena on etsiä keinoja kiertotalouden sisällyttämiseksi kaupungin rakentamisen ja purkamisen hankintoihin. On laskettu, että neljän globaalisti tärkeimmän materiaalin (teräs, muovi, alumiini ja betoni) tarve kaksi-nelinkertaistuu vuoteen 2100 mennessä. Jo ainoastaan näiden materiaalien tarpeen kasvusta syntyvät hiilidioksidipäästöt (918 Gt CO2) riittävät ylittämään hiilibudjetin, joka on määritelty kahden asteen lämpenemistavoitteessa pysymiseksi (800 Gt CO2). Rakentamisen kiertotalousratkaisujen käyttöönotolla on tästä syystä erityisen tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Lue lisää hankkeesta ja sen taustoista hankkeen kuvauksesta.

40 konkreettista kaupunkivetoista kiertotalouscasea julkaistu osana Circular Cities-hanketta

Kaupungin virkahenkilö, suunnittelija, asiantuntija tai johtaja: tarvitsetko ideoita, miten edistää kiertotaloutta osana kaupungin toimintaa? Tässä niitä olisi, kaiken kaikkiaan neljäkymmentä hyvin dokumentoitua referenssiä kaupunkivetoisista kiertotalousaloitteista ympäri maailman. Inspiroidu, ota mallia ja tee perässä! Aiheet vaihtelevat kaupunkitason kiertotalousstrategioista hankintaan, jätteisiin ja energiantuotantoon. Ja oletko jo kuullut kiertotaloussaaresta?

Lue lisää ja lataa raportti käyttöösi täältä: Municipality led circular economy case studies

Lisätiedot:

Satu Salonen
Projektiasiantuntija
Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Ilmasto- ja ympäristöasioiden hallinta
Puh. 040 669 5160
satu.salonen@hel.fi

Sieppaa

Print Friendly, PDF & Email