Helsingin ilmastopäästöjen kehitys

Ajankohtaisimmat päästötiedot löytyvät HSY:n sivuilta!

***

Rakennusten lämmitys, sähkön kulutus ja liikkuminen ovat suurimmat kasvihuonekaasujen aiheuttajat Helsingissä. Vuonna 2016 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat HSY:n ennakkotietojen mukaan noin 2651 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Päästöt kasvoivat kolme prosenttia edellisvuodesta. Kasvu johtui erityisesti kaukolämmön päästöjen kasvusta kivihiilen polton korvatessa maakaasua. Sähkönkulutuksen päästöt vähenivät. Vuoteen 1990 verrattuna Helsingin päästöt olivat 25 prosenttia pienemmät.

Vuonna 2016 Helsingin kaupunkialueen kulutukseen perustuvista kasvihuonekaasupäästöistä lähes 57 prosenttia syntyi kaukolämmityksestä, 16 prosenttia kulutussähkön käytöstä ja 23 prosenttia liikenteestä. Teollisuuden ja työkoneiden (alle 1 %) sekä jätteiden käsittelyn päästöt (4 %) ovat pieni osa kokonaispäästöistä.

Päästöjen muutos HKI 1990-2015

Päästöjen muutos Helsingissä 1990-2015. Vihreät palkit kuvaavat päästöjen vähentymistä, punaiset päästöjen kasvamista.

Päästöjen vähentyminen vuodesta 1990 johtuu muun muassa siitä, että Helen on korvannut kivihiiltä sähkön ja lämmön tuotannossa vähäpäästöisemmällä maakaasulla, pelleteillä sekä lämpöpumpuilla. Sähkön tuotanto on myös puhdistunut. Lämmön, sähkön ja laivaliikenteen energiankulutukset ovat kasvaneet vuodesta 1990.

Lisätietoa:
Helsingin ilmastotavoitteiden tilannekatsaus
Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt

Päivitetty: 31.07.2017
Print Friendly, PDF & Email