Helsingin ilmastotavoitteet

Helsingin ilmastotavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosenttia vuosina 1990-2030. Tavoitteista päätti Helsingin kaupunginvaltuusto syyskuussa 2017 uudessa kaupunkistrategiassa. Sen mukaan Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa vakavasti ja torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti.

Ilmastotavoitteista on kerrottu myös tilannekatsauksessa. Helsingin edellinen kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus (2013-2017) asettivat tavoitteet vuodelle 2020, ja ne ovat myös voimassa uusien pidemmän aikavälin tavoitteiden lisäksi:

  • Kasvihuonekaasupäästöt ovat alentuneet vähintään 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Mittarina käytetään kulutusperäisesti laskettuja kasvihuonekaasupäästöjä ja vertailuvuotena on 1990.
  • Energiatehokkuus on parantunut vähintään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Mittarina käytetään asukaskohtaista energiankulutusta ja vertailuvuotena on  2005.
  • Uusiutuvan energian osuus Helsingin Energian sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen hankinnasta on vähintään 20 prosenttia vuonna 2020.
Jalanja¦êljet-2016-siluetti_FIN

Helsingin kasvihuonekaasupäästöt ja päästötavoitteet (Helsingin ilmastotiekartta)

Helsingillä on myös tavoite integroida ilmastonmuutokseen sopeutuminen kaikkeen kaupungin toimintaan.

Helsingin ilmastotyötä ohjaavat Helsingin kaupungin strategiaohjelma, Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka, Helsingin energiapoliittiset linjaukset ja Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia. Helsingin Ilmastotiekartta valmistui keväällä 2015. Lisäksi Helsinki on sitoutunut useisiin sopimuksiin ja julistuksiin kuten valtiovallan kanssa tehtyyn kaupunkien energiatehokkuussopimukseen (KETS) ja Covenant of Mayors kaupunginjohtajien ilmastosopimukseen. Katso tästä kaupungin ilmastyön kaaviosta miten ilmastoasioita edistetään Helsingissä.

Lisätietoja:

Helsingin ilmastotiekartta
Helsingin kaupungin keskeisimmät linjaukset ja sitoumukset
Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka

Päivitetty: 9.3.2018 / Sonja-Maria Ignatius
Print Friendly, PDF & Email