Ilmastonmuutoksen hillintä Helsingissä

Ilmastonmuutoksen hillinnällä tai torjumisella tarkoitetaan keinoja, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä. Ilmastonmuutoksen hillinnässä keskeistä on energian kulutuksen vähentäminen, energian käyttäminen entistä tehokkaammin ja fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla energiamuodoilla (mm. puupolttoaine, vesivoima, tuulivoima ja aurinkoenergia).

Helsingin kaupunki toimii ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi monella tavalla. Kaupunki vähentää kasvihuonekaasupäästöjä muun muassa omistamiensa rakennusten järkevällä energiankäytöllä, vähäpäästöisellä joukkoliikenteellä ja lisäämällä Helenin uusiutuvaa energiantuotantoa. Maankäytön suunnittelu ja liikennesuunnittelu tarjoavat myös keinoja koko kaupunkialueen päästöjen vähentämiseen. Kaupunki pystyy kuitenkin vaikuttamaan suoraan vain rajalliseen osaan Helsingissä syntyvistä päästöistä. Suurin osa päästöistä aiheutuu helsinkiläisten asumisesta, liikkumisesta ja kuluttamisesta. Tämän vuoksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan kaikkia helsinkiläisiä.

ikoni_energiantuotanto
Hiilineutraali energiantuotanto 2050 – Helenin kehitysohjelma ja blogi

ikoni_energian_pientuotanto
Harakan luontokeskus ja Viikin ympäristötalo näyttävät mallia energian pientuotannosta

ikoni_energiansaasto

mySMARTLife  älykästä ja energiatehokasta elämää Merihaassa ja Kalasatamassa

ikoni_LIIKENNE_skeittaajat_ja_jalankulkijat
Ilmastokatu – uutta energiaa ja pieniä ihmeitä Iso-Roobertinkadulla

ikoni_LUONTO_metsa
Helsingin ilmastoverkosto – kaupungin työntekijät ilmaston puolesta

ikoni_rakentaminen
Kaupungin energiatehokkuustyö yksissä kansissa

ikoni_asuminen
Energiatehokasta asumista edistetään tontinluovutusehtojen energialuokka-vaatimuksella

ikoni_maankaytto_ja_kaavoitus
Ilmastoviisas Helsinki – kohti kestävää kaupunkisuunnittelua

ikoni_LIIKENNE_bussit_ratikat_metrot
Ratikat ja metro kulkevat uusiutuvalla sähköllä

ikoni_LIIKENNE_pyoraily
Kaupunkipyörät saaneet suursuosion

ikoni_LIIKENNE_henkiloautot
Pysäköintietu vähäpäästöisille autoille

ikoni_ruokailu
Ruokailu –  Palmia tuottaa ympäristövastuullisia ravintolapalveluja

ikoni_kaupungin_hankinnat
Kaupungin hankinnoissa pienennetään ilmastovaikutuksia

ikoni_ymparistojohtaminen
Ympäristöjohtaminen vie asioita eteenpäin kaupunkiorganisaatiossa

ikoni_kumppanuus
Kumppanuutta Ilmastokumppanit-verkostossa

ikoni_ymparistokasvatus
Ympäristökasvatus edistää kestävää elämäntapaa

ikoni_LUONTO_monimuotoisuus
Luonnon monimuotoisuus on ekosysteemipalveluiden perusta

ikoni_jatehuolto_ja_lajittelu
Jätteen vähentäminen, kierrätys ja lajittelu säästävät luonnonvaroja

Print Friendly, PDF & Email