Ilmastonkestäviä vinkkejä kaupunkisuunnitteluun

Viherkerroin

Opas keskittyy erityisesti lisääntyvien sadevesimäärien hallintakeinoihin.

Suomen ensimmäinen opas ilmastonkestävään kaupunkisuunnitteluun on julkaistu osoitteessa ilmastotyokalut.fi/. Opas on suunnattu kaupunkisuunnittelijoille, mutta se sisältää hyviä vinkkejä myös esimerkiksi taloyhtiöille, jotka suunnittelevat peruskorjaushankkeita. Oppaan ovat koonneet Suomen kaupungeissa ja tutkimuslaitoksissa työskentelevät Ilmastonmuutokseen sopeutumisen asiantuntijat osana Ilmastonkestävä kaupunki ILKKA-hanketta.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset haastavat kaupunkisuunnittelun

Ilmastonmuutoksen edetessä kaupunkien tulee varautua erityisesti myrskyjen ja tulvien lisääntymiseen, sademäärien kasvuun ja hellejaksojen pidentymiseen. Suomen väestöstä 70 % asuu kaupunkialueilla, jotka ovat pinta-alaltaan kuitenkin vain noin viisi prosenttia koko maan pinta-alasta. Kaupunkien toimivuus ja kestävyys nopeasti muuttuvassa ilmastossa on siis merkittävä haaste. Kun ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioidaan jo suunnittelun alkuvaiheissa, kustannukset pienenevät myöhemmissä vaiheissa. Esimerkiksi maankäytön suunnittelulla ja rakentamisen tiheydellä vaikutetaan siihen, kuinka herkästi kaupunkialue tulvii ja mihin vesi ohjautuu.

Suomessa tuhoisa kaupunkitulva nähtiin esimerkiksi Porissa elokuussa 2007. Kolmessa tunnissa rankkasade tulvi kaduille ja muun muassa Satakunnan keskussairaala jäi lähes eristyksiin. Tulvan kustannukset olivat lopulta noin 20 miljoonaa euroa.

Työkaluja ja esimerkkejä parhaista käytännöistä

Ilmastotyokalut.fi on avoin ja kaikkien saatavilla oleva sivusto, joka sisältää työkaluja, kuvauksia Suomessa ja ulkomailla toteutetuista hyvistä käytännöistä sekä tuoreita julkaisuja ja tutkimustietoa.

Opas keskittyy erityisesti lisääntyvien sadevesimäärien hallintakeinoihin, kaupungin lämpötilaerojen tasaamisen keinoihin sekä viheralueiden hyödyntämismahdollisuuksiin sadevesien ja hellepiikkien vähentämisessä. Sopeutumistoimia aloittelevalle kunnalle opas tarjoaa osion, jossa neuvotaan vaiheittain, kuinka ilmastonmuutokseen varaudutaan.

Oppaan tekijät

Ilmastotyokalut.fi-sivusto tehtiin vuosina 2012–2014 toteutettavassa Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) – työkaluja suunnitteluun -hankkeessa. Hankkeen päämäärä oli edistää ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioivaa kaupunkisuunnittelua. Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamaa hanketta koordinoi Helsingin kaupunki ja sen osatoteuttajina ovat Lahden, Turun ja Vantaan kaupungit, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Ilmatieteen laitos sekä Turun yliopisto. Hanke päättyi lokakuun 2014 lopussa.

Katso video: https://www.youtube.com/watch?v=2B2Qio9Ze_g

Lisätiedot:

Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas: https://ilmastotyokalut.fi/

Auni Haapala, projektikoordinaattori, etunimi.sukunimi@hel.fi

 

Print Friendly, PDF & Email