Helsingin ilmastotiekartta 2050 valmistuu

Ilmastotiekartta

Ilmastotiekartta linjaa, miten Helsingistä tulee hiilineutraali.

Helsingin ilmastotiekartassa kuvataan päästöjen muodostuminen, ilmastonmuutoksen vaikutukset Helsingissä sekä eri tahojen tärkeimmät toimet ilmastonmuutoksen hillinnässä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Maaliskuussa julkaistavassa tiekartassa on kerrottu kaupungin nykyisistä ilmastotavoitteista ja ilmastotyöstä sekä siitä, mitä seuraavaksi on tehtävä tavoitteisiin pääsemiseksi. Tiekartta julkaistaan paperisena ja sähköisenä esitteenä.

Helsingin ilmastotavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2050 ja vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuosina 1990-2020. Helsingin päästöt ovat nyt alentuneet 21 prosenttia vuodesta 1990, joka tarkoittaa asukaskohtaisesti 37 prosentin vähennystä.

Helsingin asukasmäärän kasvu on haaste päästöjen vähentämiselle. Samaan aikaan yhteiskunta sähköistyy. Energiantuotannolle aiheutuu näistä haasteita ja energian tehokas käyttö korostuukin tulevaisuudessa.

Miten ilmastotavoitteisiin päästään?

Helsingin ilmastotiekartta ja sitä seuraava ilmastotyön kehittäminen käynnistettiin vastaamaan seuraaviin tarpeisiin:

  • Tavoitteena on selkeyttää Helsingin ilmastotavoitteita ja niiden keskinäisiä suhteita.
  • Mitä Helsingissä pitää tapahtua, jotta ilmastotavoitteisiin päästään?
  • Viestiä, että ilmastonmuutokseen vaikuttavia valintoja tehdään jatkuvasti sekä kaupunkilaisten arjessa että yritysten ja organisaatioiden toiminnassa.
  • Löydetään parhaat toimenpiteet ja ohjauskeinot.
  • Tunnistetaan tärkeimmät toimijat, joita tarvitaan ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi.
  • Lisätään eri toimijoiden sitoutumista ilmastotavoitteisiin.

Hiilineutraali ja ilmastonkestävä Helsinki ei synny ilman Helsingin asukkaiden, yritysten ja muiden toimijoiden panosta. Ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan yhteistyötä. Helsingin ilmastotyössä on jo tehty paljon erilaisia hankkeita. Kaupungin on toimittava hyvänä esimerkkinä ja mahdollistettava muiden tahojen ilmastoystävällinen toiminta Helsingissä.

Tiekartta julkistetaan 28.3.2015 Earth Hour tapahtumassa Sanomatalolla. Aineisto tulee Stadinilmasto.fi –sivustolle.

Print Friendly, PDF & Email