Helsinki varautuu tulvariskeihin

tulva

Kuntalaiset voivat vaikuttaa tulvaohjelmaan 31.3.2015 asti, ohjeet jutun lopussa.

Ehdotus Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2016-2021 on valmistunut. Hallintasuunnitelman tekeminen perustuu tulvariskien hallinnasta annettuun lakiin ja asetukseen, joiden tarkoituksena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvia sekä parantaa tulviin varautumista ilmastonmuutos huomioon ottaen.

Hallintasuunnitelmaehdotuksessa on kuvattu tulvariskien hallinnan suunnittelun eri vaiheet, tulvariskien hallintaan vaikuttavat tekijät, aikaisemmat tulvatilanteet ja arvioitu mahdollisia tulevia tulvariskejä. Edelleen suunnitelmassa on määritelty tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet. Suunnitelmassa on käyty läpi yksityiskohtaisesti sekä Helsingin että Espoon alueelliset tulvariskikohteet ja riskitekijät ja tehty ehdotukset tulvariskien vähentämiseksi.

Parhaillaan on menossa kuuleminen ja jokaisella on mahdollisuus kertoa mielipiteensä ja vaikuttaa suunnitelman lopulliseen sisältöön. Mielipiteensä voi esittää 31.3.2015 asti. Palaute annetaan Uudenmaan ELY -keskukselle ja asiakirjat ja ohjeet löytyvät ympäristöhallinnon internetsivulta: www.ymparisto.fi/trhs/Helsinki-Espoo

Paula Nurmi, ympäristötarkastaja, etunimi.sukunimi@hel.fi

Print Friendly, PDF & Email