Hulevesien luonnonmukainen hallinta kannattaa

Hulevesikosteikko

Hulevesikosteikkoja hyödynnetään esimerkiksi Ruotsin Malmössä.

Ilmastonmuutos lisää sademääriä ja kaupunkiympäristöissä läpäisemättömiltä pinnoilta kertyy yhä suurempia määriä hulevesiä. Suuret hulevesimäärät voivat aiheuttaa tulvahaittoja ja lisätä sekaviemäröidyillä alueilla jätevesiylivuotoja. Lisäksi hulevesien mukana voi huuhtoutua muun muassa teiden pinnoilta kiintoainesta, ravinteita, haitallisia aineita ja roskaa, jotka kulkeutuvat vesistöihin. Hulevesien luonnonmukaisissa hallintamenetelmissä toteutuvat sekä määrällinen ja laadullinen hallinta. Ja mikä parasta, se lisää vihreyttä ja viihtyvyyttä kaupunkiympäristöön. Lue loppuun