Helsinki varautuu tulvariskeihin

tulva

Kuntalaiset voivat vaikuttaa tulvaohjelmaan 31.3.2015 asti, ohjeet jutun lopussa.

Ehdotus Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2016-2021 on valmistunut. Hallintasuunnitelman tekeminen perustuu tulvariskien hallinnasta annettuun lakiin ja asetukseen, joiden tarkoituksena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvia sekä parantaa tulviin varautumista ilmastonmuutos huomioon ottaen. Lue loppuun