Pormestariehdokkaat ilmastotentissä

salmisaari

Fossiilisista luopuminen Helsingissä on monen pormestariehdokkaan agendalla. Kuvassa Salmisaaren voimalaitos. (Kuva: Helen Oy:n mediapankki)

Millaista ilmastopolitiikkaa Helsingin tuleva johtaja aikoo ajaa? Stadinilmasto kysyi pormestariehdokkailta, miten Helsingin tulee hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua muuttuvaan ilmastoon. Kysymykset lähetettiin Jan Vapaavuorelle (kok), Anni Sinnemäelle (vihr), Tuula Haataiselle (sdp), Paavo Arhinmäelle (vas), Eva Biaudet’lle (rkp), Mika Raatikaiselle (ps), Laura Kolbelle (kesk), Mika Ebelingille (kd) ja Yrjö Hakaselle (skp). Ebelingiä lukuunottamatta kaikki vastasivat määräaikaan mennessä.

Pormestariehdokkaiden mukaan kaupunkiorganisaation tärkeimmät ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen työkalut ovat maankäytössä ja kaavoituksessa, liikennesuunnittelussa sekä energiaratkaisuissa. Helsingin halutaan olevan edelläkävijä, joka hyödyntää uutta teknologiaa ja parasta asiantuntemusta ja jossa helsinkiläiset ovat aktiivisia kaupungin kehittäjiä. Kaupunkiorganisaation pitää luopua fossiilisista polttoaineista energiantuotannossa ja tehdä ilmastoystävälliset valinnat helpoiksi. Ilmastoriskeihin, kuten lisääntyviin sademääriin ja merenpinnan nousuun, on sopeuduttava jo nyt. Lähes kaikki vastaajat ovat huolestuneita ilmastonmuutoksen globaaleista vaikutuksista, etenkin lisääntyvästä muuttopaineesta.

Jan Vapaavuori muistuttaa ilmastoriskeihin varautumisen tärkeydestä ja kannustaa tarttumaan myös uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Anni Sinnemäen mielestä kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden asettaminen on kaiken a ja o: Helsinki ei saa jäädä jälkeen muista edelläkävijäkaupungeista. Tuula Haatainen haluaisi pormestarina edistää kaupunkilaisten tietoisuutta energiansäästöstä. Rohkea panostus joukkoliikenteeseen on Paavo Arhinmäen tavoitteena. Sillanrakentajana toimiminen ilmastoasioissa eri poliittisten ryhmien välillä olisi mieluista Eva Biaudet’lle. Mika Raatikainen puolestaan muistuttaa asiantuntijoiden kuuntelemista ilmastoasioissa. Laura Kolben mielestä pormestarin tärkeä tehtävä on varmistaa, että ilmastoasiat otetaan huomioon kaupungin päätöksenteossa. Yrjö Hakasen työlistalla pormestarina olisi ilmasto- ja energiapoliittinen toimenpideohjelma uusiutuvan energian edistämiseksi.

Pormestariehdokkaiden suosituimpia arjen ilmastotekoja ovat joukkoliikenteen käyttö, jätteiden lajittelu ja lihansyönnin vähentäminen. Lue ehdokkaiden vastaukset!

Jan Vapaavuori (Kokoomus)
Anni Sinnemäki (Vihreät)
Tuula Haatainen (SDP)
Paavo Arhinmäki (Vasemmistoliitto)
Eva Biaudet (RKP)
Mika Raatikainen (Perussuomalaiset)
Laura Kolbe (Keskusta)
Yrjö Hakanen (SKP)

Lisätietoja:

Sonja-Maria Ignatius, projektisuunnittelija, ympäristökeskus (etunimi.sukunimi@hel.fi)

29.3.2017

Print Friendly, PDF & Email