Eva Biaudet ilmastotentissä

Kuvan lähde: evabiaudet.fi

RKP:n pormestariehdokas Eva Biaudet toteaa, että Helsinki on hyvää matkaa menossa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa: päästöt ovat vähentyneet 40 prosenttia asukasta kohden verrattuna vuoteen 1990. Helsingin ilmastotiekarttaan on koottu keskeiset keinot, joilla hiilineutraaliin yhteiskuntaan päästään. Biaudet pitää tärkeänä sitä, että koko kaupunkiorganisaatio toimii ilmastotiekartan mukaisesti. Valtuutettujen tehtävä on vuosittain seurata, kuinka hyvin ilmastotavoitteissa pysytään. Samoin valtuutettujen on oltava valmiita päättämään toimenpiteistä, joilla suuntaa korjataan. Biaudet muistuttaa kaupungin työntekijöiden sitouttamisen tärkeydestä.

“Hela stadens organisation bör också aktivt arbeta med klimatvägkartan så att man årligen kan följa upp hur bra man uppnår målsättningarna och samtidigt kan planera in nya, kanske mer ambitiösa mål för verksamheten.”

Suurimmat ilmastonmuutoksen riskit liittyvät Biaudetin mukaan siihen, että ilmastonmuutosta ei onnistuta pysäyttämään. Arvaamattomia vaikutuksia Helsinkiin voi heijastua epävakaiden maailmanmarkkinoiden, luonnonkatastrofien ja konfliktien kautta. Kasvaviin sademääriin ja äärimmäisiin sääilmiöihin, kuten myrskyihin, pitää varautua kaupunkisuunnittelussa ja rakentamisessa.

Eva Biaudetin mielestä pormestarin omalla aktiivisuudella ilmastoasioissa on suuri merkitys. Pormestari on tärkeä mielipidevaikuttaja ja Suomen suurimman työpaikan johtaja, jonka tulee motivoida työntekijöitä. Biaudet haluaa toimia sillanrakentajana poliittisten ryhmien välillä. Hyvällä kaupunkisuunnittelulla ja kunnossapidolla pitää luoda ympäristö, joka houkuttelee liikkumaan kävellen ja pyörällä. Tällöin yhä harvemman tarvitsee käyttää autoa arjessa. Biaudet haluaa edistää uusiutuvaa energiaa ja tukea helsinkiläisten energiaviisaita ratkaisuja energianeuvonnalla ja ottamalla helsinkiläiset mukaan suunnitteluun. Kaupungin tulee ottaa käyttöön uusia menetelmiä päästöjen seurannassa, jotta ihmiset oppivat ymmärtämään paremmin elämäntyylinsä ja eri valintojen vaikutuksia päästöihin. Julkisten hankintojen pitää olla kestäviä.

Konkreettisina ilmastotekoina Biaudet mainitsee kävelyn ja ratikalla kulkemisen työmatkoilla, sekä kaupunkipyörillä polkemisen kesäaikaan. Biaudet lajittelee jätteensä. Tärkeitä ilmastotekoja ovat poliittinen vaikuttaminen ilmastoviisaamman yhteiskunnan puolesta sekä pyrkimys kasvattaa lapsista ympäristötietoisia.

Lue muiden pormestariehdokkaiden vastaukset täältä.

Lisätietoja: Projektisuunnittelija Sonja-Maria Ignatius (etunimi.sukunimi@hel.fi)

Print Friendly, PDF & Email