Tuula Haatainen ilmastotentissä

Kuvan lähde: tuulahaatainen.fi

SDP:n pormestariehdokas Tuula Haatainen mainitsee onnistuneen kaupunkisuunnittelun yhtenä tärkeimmistä keinoista, joilla Helsinki voi hillitä energiankulutusta ja päästöjä. Tiivis ja kaupunkimainen asuminen lähipalveluineen ja hyvine joukkoliikenneratkaisuineen kannustaa vähentämään yksityisautoilua. Toisena tärkeänä keinona Haatainen mainitsee siirtymisen pois fossiilisista polttoaineista Helsingin energiaratkaisuissa.

Haataisen mukaan ilmastonmuutoksen riskit Helsingissä liittyvät erityisesti sademääriin ja Itämeren vedenpinnan korkeuksiin. Uusilla asuinalueilla on suunniteltava tulva- ja hulevesiasiat tarkasti myös jatkossa. Ilmastonmuutos vaikuttaa väistämättä koko globaaliin talouteen, mikä näkyy myös Helsingin tulevaisuudessa.

Pormestarina Tuula Haatainen haluaa huolehtia siitä, että Helsinki on ilmastoystävällisten ratkaisujen edelläkävijä muiden eurooppalaisten kaupunkien rinnalla. Haatainen mainitsee konkreettisina esimerkkeinä kaupunkilaisten tietoisuuden edistämisen energia- ja materiaalitehokkuudessa, ja kaupungin omien toimitilojen energiatehokkuuden parantamisen.

“Helsingillä on paljon tarjottavaa esim. kaavoituksen ilmastovaikutuksen selvittämisessä – ja varmasti myös opittavaa muilta kaupungeilta.”

Arjen ilmastotekoina Haatainen mainitsee jätteiden kierrättämisen ja vaatteiden kuivattamisen ilman kuivausrumpua. Haatainen kävelee paljon ja työmatkat sujuvat julkisilla kulkuneuvoilla. Hän on lopettanut punaisen lihan syömisen lähes kokonaan ja suosii lähiruokaa. Marjastuksessa ja sienestyksessä yhdistyvät huvi ja hyöty.

Lisätietoja: Projektisuunnittelija Sonja-Maria Ignatius (etunimi.sukunimi@hel.fi)

Print Friendly, PDF & Email