Hiilineutraali ympäristökeskus siirtyi uusiutuvaan kaukolämpöön

Ympäristötalo

Ympäristökeskus on Suomen ensimmäinen hiilineutraali virasto.

Viikin ympäristötalo teki ensimmäisenä asiakkaana Helsingin energian Helenin kanssa sopimuksen uusiutuvan kaukolämmön käytöstä. Pellettikaukolämmöllä ympäristötalossa sijaitsevasta Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta tulee Suomen ensimmäinen hiilineutraali virasto jo tänä vuonna.

Helen tuottaa uusiutuvaa kaukolämpöä polttamalla puupellettejä, jotka valmistetaan metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvästä puutähteestä.

”Haluamme tarjota asiakkaillemme uusia palveluita ja mahdollisuuden vaikuttaa energian tuotantotapoihin. Pelleteillä tuotettu uusiutuva kaukolämpö on yksi uusi askel matkalla kohti kokonaan hiilidioksidineutraalia energiantuotantoa”, Helenin tuotepäällikkö Anni Sarvaranta sanoo.

Sähkö ja lämpö uusiutuvilla

Helsingin ympäristökeskus laati viisi vuotta sitten kunnianhimoisen hiilineutraalisuusohjelman, joka tulee maaliin tänä vuonna 2015. Ohjelmassa on asetettu vuosittaisia tavoitteita energiankulutukselle, ostoenergialle, liikkumiselle, jätteille ja hankinnoille. Tavoite on työntekijöiden hiilijalanjäljen pudotus neljäsosaan lähtötilanteesta. Ympäristökeskus kompensoi jäljelle jäävät päästöt hankkimalla päästövähennyksiä muualta.

Yksi toimenpiteistä oli siirtyä käyttämään vihreää kaukolämpöä.

”Ympäristökeskuksen käytössä oleva rakennus tuottaa noin 15 prosenttia energian kulutuksesta itse. Loppu on vihreää energiaa, eli sähkö tuotetaan tuulivoimalla ja nyt kaukolämpö puulla”, ympäristökeskuksen ympäristötarkastaja Jari Viinanen sanoo.

Liikkumisessa ympäristökeskus panostaa pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen. Ympäristökeskuksen autoista yksi toimii aurinko- tai tuulisähköllä ja kolme biokaasulla. Kaikki hyödynnettävä jäte lajitellaan ja toimitetaan hyötykäyttöön.

Pellettikaukolämpö on ilmastoystävällistä

Uusiutuvan kaukolämmön idea on samanlainen kuin vihreän sähkön hankinnassa. Helen takaa asiakkailleen, että kaukolämpöä tuotetaan asiakkaiden käyttämän määrän verran uusiutuvalla polttoaineella, puupelleteillä.

Ympäristökeskus haluaa näyttää hiilineutraalisuudellaan ja pellettikaukolämmöllä esimerkkiä siitä, kuinka koko yhteiskunta voi askel kerrallaan siirtyä hiilineutraaliksi. Keväällä ympäristökeskus julkaisi myös Helsingin ilmastotiekartan 2050, jossa kerrotaan mitä askelia hiilineutraalisuus edellyttää asukkailta, yrityksiltä ja kaupungilta.

Ympäristötalo on Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen käytössä oleva Suomen energiatehokkain toimistorakennus. Helsingin ympäristökeskus on Suomen ensimmäinen hiilineutraali virasto jo tänä vuonna.

Print Friendly, PDF & Email