Näin tehdään Hiilineutraali Helsinki 2035!

Helsinki on saanut kaupunkistrategiassa uudet, kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Helsingistä tulee hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 60 prosenttia vuosina 1990-2030. Jotta tavoitteista tehdään totta, pitää sopia seuraavista toimenpiteistä ja niiden aikatauluista ja vastuista. Nämä kootaan Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaan. Toimenpideohjelman laatimisesta on vastannut työryhmä, joka jätti esityksensä kansliapäällikölle 28.2.2018. Pormestari Jan Vapaavuori esitteli toimenpideohjelman kaupunginhallitukselle 3.12.2018 ja kaupunginhallitus hyväksyi sen 10.12.2018.

aikataulu

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma

Toimenpideohjelman päätöksenteon eteneminen

  • Toimenpideohjelma käsiteltiin kaupunginhallituksessa ensimmäisen kerran 3.12.2018 ja se hyväksyttiin 10.12.2018.
  • Kaupungin johtoryhmä päätti, että toimenpideohjelmasta tehdään elinkeinovaikutusten arviointi. Elinkeinovaikutusten arviointi valmistui syyskuun 2018 loppuun mennessä.
  • Kaupungin johtoryhmä käsitteli esitystä 14.5.2018 (ml. tiivistelmä, vuorovaikutussuunnitelma, ehdotus päätettäväksi sisällöksi)
  • Kaupungin johtoryhmä käsitteli esityksen toimenpideohjelmaksi ja päätti, että siitä  tehdään tiivistelmä, laaditaan vuorovaikutussuunnitelma ja täsmennetään, mikä on päätettävä sisältö 19.3.2018
  • Työryhmä viimeisteli esityksensä toimenpideohjelmaksi 13.3.2018
  • Työryhmän puheenjohtaja esitteli sen kaupungin johtoryhmässä 5.3.2018
  • Työryhmä jätti esityksensä toimenpideohjelmaksi kansliapäällikölle 28.2.2018

Osallistuminen toimenpideohjelman laatimiseen

Olemme valmistelleet toimenpideohjelmaa yhdessä lukuisten asiantuntijoiden kanssa ja tarjonneet kaikille kiinnostuneille avoimen osallistumismahdollisuusden yhteiskirjoitusalustalla. Järjestimme myös useita sidosryhmätilaisuuksia, joissa on voinut vaikuttaa toimenpideohjelmaan. Kiitos osallistumisesta! Jatkamme toimenpideohjelman toteutuksessa ja seurannassa avointa yhteistyötä kaikkien Hiilineutraalista Helsingistä kiinnostuneiden kanssa.

Elinkeinovaikutusten arviointi
Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma, työpaja 1 / 31.10.2017 
Hiilineutraali Helsinki 2035! Avoin keskustelutilaisuus / 29.11.2017
Teematyöpaja: Rakentaminen / 5.12.2017 klo 8:30-12
Teematyöpaja: Liikkuminen / 8.12.2017 klo 8:30-12
Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma, työpaja 2. / 18.1.2018

Valmistelun aikaiset taustamateriaalit

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman luonnos
Hiilineutraali Helsinki 2035: tavoitteet ja toimenpiteet -excel
Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman taustamateriaalit
Helsingin päästövähennysohjelmatyöryhmän kokousmateriaalit

Keskustelu somessa: #hiilineutraalihelsinki

Toimenpideohjelman koordinoinnista vastaavat Helsingin päästövähennysohjelmatyöryhmä ja ilmastotiimi.

twitter

Päivitetty: 29.11.2018 / Sonja-Maria Ignatius

Print Friendly, PDF & Email