Näin tehdään hiilineutraali Helsinki! / Liikenteen työpaja

Liikenteestä aiheutuu noin neljännes Helsingin päästöistä. Monet Helsingin nopeimmista ja tehokkaimmista päästövähennyskeinoista koskevat juuri liikennettä. Viisitoista liikenteen asiantuntijaa kokoontui joulukuun alussa miettimään, mitä liikenteen toimenpiteitä kannattaisi ottaa mukaan Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaan.

20171208_092852

Liikenteen päästövähennyskeinoissa pitää usein katsoa myös kaupungin rajojen ulkopuolelle, pääkaupunkiseutua kokonaisuutena. (Kuva: Sonja-Maria Ignatius)

Ehdotetut tavoitteet liikenteen päästöjen vähentämiseksi herättivät paljon keskustelua. On tärkeää, että Helsingin tavoite on tiukempi kuin kansallinen tavoite: Valtioneuvoston tavoitteena on leikata liikenteen päästöt kansallisesti puoleen 2030 mennessä vuoden 2005 tilanteeseen verrattuna. Vähäpäästöisyyden käsitettä pidettiin epämääräisenä ja se vaatiikin tarkemman määritelmän.

On tärkeä miettiä, kuinka paljon kaupungin tavoitteissa kannattaa määritellä keinoja ja suosia joitain teknologioita. Tietty autojen päästötaso voidaan nimittäin saavuttaa monella eri tavalla: liikkumista vähentämällä, ajoneuvojen energiatehokkuuden parantumisella tai siirtymällä vähäpäästöisempiin käyttövoimiin, kuten sähköön tai uusiutuviin polttoaineisiin. 

Vähäpäästöisten ajoneuvojen tukemista rajoittaa se, että autosta ei tiedä, onko siihen tankattu esimerkiksi maakaasua vai biokaasua. Työpajassa esitettiin kehitysidea autojen polttoaineen tunnistamiseksi tankattaessa. Uusiutuvaa tankkaavat tunnistautuvat esimerkiksi kännykkämaksun yhteydessä tai ammattiliikenteen tankkauskortilla. Samalla voidaan antaa pieni tuki tai esimerkiksi takseille jonotusetu lentokentällä tai rautatieasemalla.

Jotta joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn suosiota voidaan kasvattaa, on panostettava palvelutasoon. Liikkuminen pitäisi nähdä palveluna, jossa yhdistyvät kaikki kulkumuodot, myös yhteiskäyttöpalvelut. Yhteiskäyttöpalvelut tulisi saada tukemaan, ei korvaamaan joukkoliikennettä ja vahvaa runkolinjaa. Tulevaisuudessa ratkaisuja voivat olla myös robottiautot. 

Työpajassa keskusteltiin henkilöliikenteen lisäksi myös tavaraliikenteestä ja työkoneiden päästöistä. Työkoneiden päästöjä olisi mahdollista vähentää nopeallakin aikataululla, jos kaupunki vaatii sitä omassa kalustossaan ja ostopalveluissa. Ympäristövyöhykkeitä voisi hyödyntää laajemmin kuljetusten päästövaatimusten kiristämiseksi. Samalla pystytään parantamaan ilmanlaatua.

Työpajan tulokset

Työpajan ohjelma
8.12.2018 / Viikinkaari 2a

09:00 Tervetuloa ja aamupäivän ohjelma / Sonja-Maria Ignatius (KYMP)
Näin tehdään Hiilineutraali Helsinki 2035! / Jari Viinanen (KYMP)
SUMP, Kestävä kaupunkiliikkuminen / Anna Pätynen (KYMP)
Liikennejärjestelmän tehokkaimmat keinot ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi / Tuire Valkonen (HSL)
Työpaja: Tavoitteisiin tutustuminen
Työpaja: Tavoitteet ja toimenpiteet kuntoon!
11:30 Yhteenveto
12:00 Tilaisuus päättyy

Print Friendly, PDF & Email