Näin tehdään Hiilineutraali Helsinki! / Rakentamisen työpaja

Rakentaminen ja asuminen aiheuttavat suuren osan Helsingin kasvihuonekaasupäästöistä. Onneksi ratkaisujakin on paljon. Joulukuussa kokoonnuimme kolmenkymmenen rakentamisen asiantuntijan voimin pohtimaan, miten Helsingin hiilineutraalisuustavoite voidaan saavuttaa ja mistä Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmassa pitää sopia. Asiantuntijat työstivät haluamiaan päästövähennysideoita konkreettisemmiksi toimenpiteiksi. Tilaisuudessa kuultiin pitchit kolmelta fiksujen energiaratkaisujen tarjoajalta: Ecopalilta, Enermixiltä ja Fourdegilta.

20171205_113302

Osallistujat pitivät tärkeänä sitä, että kaupunki näyttää esimerkkiä muun muassa vaatimalla hankinnoiltaan ilmastoystävällisyyttä. Kaupungin on asetettava reilut pelisäännöt maankäytön ja rakentamisen ohjauksessa muun muassa tontinluovutusehdoissa ja asemakaavamääräyksissä.

Hajautetun ja keskitetyn energiantuotannon yhdistäminen rakennuskannassa herätti keskustelua: miten löydetään kokonaisuuden kannalta hyvä ja taloudellinen ratkaisu tiiviissä kaupunkiympäristössä? Kiinnostusta herättivät muun muassa kaksisuuntaisen kaukolämpöverkon kehittäminen ja lämmön kysyntäjousto. Kiinteistöt muuttuvat energian kuluttajista yhä enemmän myös joustaviksi energian tuottajiksi.

Hiilineutraali Helsinki tarvitsee päästötöntä energiantuotantoa. On tärkeä muistaa, että mitä vähemmän energiaa kulutetaan, sitä vähemmän sitä tarvitsee tuottaa. Tämän takia kaupungin on tärkeää panostaa keinoihin, joilla yksityisen rakennuskannan energiatehokkuutta parannetaan.

Osallistujat toivoivat kaupungilta tavoitteita rakentamisen koko elinkaaren aikaiselle hiilijalanjäljelle. Helsingin päästötavoitteet eivät tällä hetkellä ota huomioon epäsuoria päästöjä, jotka ovat sitoutuneita rakennusmateriaaleihin.

Osallistujat kehittivät Hiilineutraalille Helsingille seuraavia toimenpiteitä (lue lisää toimenpiteistä täältä) ja miettivät myös, miten toimenpide myydään päättäjille!

  • Kaupunki ottaa vastuulleen a) seurata b) ohjeistaa c) kannustaa (vaatia) toimenpiteitä kaikkien kiinteistöjen energiatehokkuudessa ja energiankäytössä
  • Tontinluovutuksessa kilpailukriteerinä koko rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki
  • Energia-liiketoimintamalli 6 x Win
  • Kestävä aluerakentaminen ja kestävä elämäntapa
  • Toimenpidekohtainen vaikuttavuusarviointi
  • Tontinluovutuksessa kilpailukriteerinä koko rakennuksen hiilijalanjälki julkisissa hankkeissa
  • Keskitetty asuntokohtaisen vedenkulutuksen mittaus ja laskutus
  • Lämmityksen ohjaus sisälämpötilan perusteella
  • Kysynnän jousto
  • Infra- ja talonrakentamisen (esirakentaminen) päästötarkastelut integroidaan prosessiin maankäytön suunnittelusta lähtien

Työpajan tulokset 

Työpajan ohjelma
5.12.2017 / Viikinkaari 2a

09:00 Tervetuloa ja aamupäivän ohjelma / Sonja-Maria Ignatius (KYMP)
Näin tehdään Hiilineutraali Helsinki 2035! / Jari Viinanen (KYMP)
Pitchit: Älykkäät ratkaisut hiilineutraalin Helsingin tueksi
Ecopal Oy, Jouni Helppolainen
Enermix Oy, Jouko Tidenberg
Fourdeg Oy, Markku Makkonen
Työpaja:Tavoitteisiin tutustuminen
Työpaja: Ideoista toimenpiteiksi
11:30 Yhteenveto
12:00 Tilaisuus päättyy

Print Friendly, PDF & Email