Näin tehdään hiilineutraali Helsinki 2035! / Työpaja 1. (31.10.2017)

Helsinki on saanut kaupunkistrategiassa uudet ilmastotavoitteet: Hiilineutraali Helsinki 2035 ja päästöistä pois 60 % (1990-2030). Lokakuun lopussa yli 60 ihmistä  kokoontui miettimään, miten näistä tavoitteista tehdään totta Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman avulla. Tilaisuuden avasi kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki. Vaikka ilmastotavoitteet on määritelty vuosille 2030 ja 2035, ilmastonmuutos etenee jatkuvasti. Sinnemäki muistutti siitä, että on erittäin tärkeää tunnistaa toimenpiteet, jotka voidaan käynnistää heti.

HiilineutraaliHelsinki2035

Apulaispormestari Anni Sinnemäki kertoo Helsingin ilmastotavoitteista.

Anni Sinnemäen jälkeen Jari Viinanen kertoi, mistä Helsingin päästöt syntyvät ja mitä asioita nyt tehtävä toimenpideohjelma koskee. Ilmastotavoitteet sisältävät Helsingin maantieteelliseltä alueelta syntyvät päästöt, näin ollen esimerkiksi ruuan ja muun kulutuksen päästöt eivät ole tavoitteessa suoraan mukana, vaikka niihin tulee myös vaikuttaa.

Johannes Lounasheimo esitteli laskelmia siitä, mistä päästövähennykset voidaan saada. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma ei käsittele keskitettyä energiantuotantoa, jonka ratkaisut tehdään Helen Oy:n kehitysohjelmassa. Kaiken kaikkiaan toimenpideohjelma kattaa noin 60 prosenttia päästövähennyksistä ja Helenin  kehitysohjelma noin 40 prosenttia.

Petteri Huuska esitteli viime keväänä valmistunutta selvitystä, jossa asetettiin alustavia tavoitteita ja tunnistettiin tärkeimpiä päästövähennystoimenpiteitä eri sektoreille. Työpajassa osallistujat pääsivät arvioimaan tavoitteita ja kertomaan, mitkä olisivat tärkeimmät toimenpiteet hiilineutraalille Helsingille.

Työpajan tulokset

Työpajan ohjelma

08:30 Kahvi
09:00 Tervetuloa / Mira Jarkko (ympäristötarkastaja, Helsingin kaupunkiympäristö)
Hiilineutraali Helsinki 2035 / Anni Sinnemäki (Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari)
Näin tehdään Hiilineutraali Helsinki 2035! / Jari Viinanen (ympäristötarkastaja, Helsingin kaupunkiympäristö)
Helsingin päästövähennykset / Johannes Lounasheimo (ilmastoasiantuntija, HSY)
Helsingin tavoitteet ja toimenpiteet / Petteri Huuska (ympäristösuunnittelija, Helsingin kaupunkiympäristö)
Ryhmätyön ohje / Sonja-Maria Ignatius (projektisuunnittelija, Helsingin kaupunkiympäristö)
Kahvitauko
Ryhmätyö jatkuu
11:30 Yhteenveto
12:00 Tilaisuus päättyy

twitter

Päivitetty: 1.12.2017

Print Friendly, PDF & Email