Hanasaaren pellettijärjestelmän rakentaminen vauhdissa

Hanasaaren pellettisiilot

Helenin tavoite on korvata jopa 7 prosenttia kivihiilestä puupelletillä.

Helen rakentaa Hanasaaren voimalaitokselle parhaillaan pellettijärjestelmää, jonka avulla osa voimalaitoksen kivihiilen käytöstä voidaan korvata puupelletillä. Salmisaareen vastaavanlainen pellettijärjestelmä valmistui viime vuoden lopulla.

Pellettijärjestelmän rakentaminen on jatkoaskel pellettikokeille, joita on tehty voimalaitoksella vuodesta 2012 asti. Tavoitteena on korvata 5–7 prosentti kivihiilestä puupelletillä. Kun sekä Hanasaaressa että Salmisaaressa päästään polttamaan pellettejä 5–7 prosentin osuudella, pellettiä poltetaan lähes 100 000 tonnia vuodessa. Lue loppuun

Helsinkiin toivotaan lisää uusiutuvaa energiaa

Helen (entinen Helsingin Energia) on selvittänyt sidosryhmiensä näkemyksiä verkkoaivoriihen avulla. Aivoriihen perusteella sidosryhmät olivat sitä mieltä, että Helenin tulee vähentää hiilidioksidipäästöjä ja siirtyä fossiilista polttoaineista, etenkin kivihiilestä, uusiutuviin polttoaineisiin, erityisesti aurinkoon ja tuuleen. Osallistujat pitivät myös energiatehokkuutta ja energiansäästön edistämistä tärkeinä asioina ja ideoivat energiatehokkuuteen liittyviä uusia palveluita. Lue lisää Helenin blogista