Hanasaaren pellettijärjestelmän rakentaminen vauhdissa

Hanasaaren pellettisiilot

Helenin tavoite on korvata jopa 7 prosenttia kivihiilestä puupelletillä.

Helen rakentaa Hanasaaren voimalaitokselle parhaillaan pellettijärjestelmää, jonka avulla osa voimalaitoksen kivihiilen käytöstä voidaan korvata puupelletillä. Salmisaareen vastaavanlainen pellettijärjestelmä valmistui viime vuoden lopulla.

Pellettijärjestelmän rakentaminen on jatkoaskel pellettikokeille, joita on tehty voimalaitoksella vuodesta 2012 asti. Tavoitteena on korvata 5–7 prosentti kivihiilestä puupelletillä. Kun sekä Hanasaaressa että Salmisaaressa päästään polttamaan pellettejä 5–7 prosentin osuudella, pellettiä poltetaan lähes 100 000 tonnia vuodessa. Lue loppuun

Biopolttoaineet sopivat Helsinkiin

Viinanen_Hanasaaren-savut

Biopolttoaineet sopivat myös Hanasaaren voimalaan.

Helsingin Energia voi lisätä biopolttoaineiden käyttöä voimaloissaan ympäristöystävällisesti.  Biopolttoaineiden ympäristövaikutusten arviointiselostus on parhaillaan lausuntokierroksella. Selostuksessa tunnistetut ympäristövaikutukset eivät estä biopolttoaineiden käyttöä.

Arvioidut vaihtoehdot ovat biopolttoaineiden käytön lisääminen 40 prosenttiin nykyisissä voimalaitoksissa tai uuden laitoksen rakentaminen Vuosaareen. Ne ovat keskeinen osa Helsingin Energian ja koko kaupunkitason ilmastopäästötavoitteiden toteuttamisessa. Helsingin ja Helsingin Energian pitkän tähtäimen tavoitteena on olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2050.

Selostuksesta käy ilmi, että Helsingin Energian vuoden 2020 päästövähennystavoitteeseen, eli 20 prosentin pudotukseen verrattuna vuoden 1990 päästöihin, päästäisiin polttamalla 40 prosenttia biopolttoainetta, kuten pellettiä ja biohiiltä  Salmisaaren ja Hanasaaren voimalaitoksissa kivihiilen seassa. Mikäli rakennettaisiin uusi monipolttoainelaitos Vuosaareen riittäisi siellä 60 prosentin biopolttoaineosuus. Mikäli jompikumpi toteutuu, vähenevät myös kaupunkitason päästöt reilusti yli 30 prosenttia verrattuna vuoteen 1990, joka on kaupungin strategian mukainen tavoite.

Kaupunginvaltuusto päättää vaihtoehdoista alkuvuodesta 2015. Helsingin Energia aloittaa joka tapauksessa syksyllä 2014 kivihiililaitoksillaan pelletin polton noin 7 prosentin osuudella.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on luettavissa Internetissä: https://www.ymparisto.fi/helenbioYVA

Helsingin Energian kehitysohjelma:
https://www.helen.fi/Kotitalouksille/Neuvoa-ja-tietoa/Energia-ja-ymparisto/Hiilineutraali-tulevaisuus/

Lisätietoja:

Jari Viinanen
Ympäristötarkastaja
Helsingin kaupungin ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@hel.fi