Helsinkiin toivotaan lisää uusiutuvaa energiaa

Helen (entinen Helsingin Energia) on selvittänyt sidosryhmiensä näkemyksiä verkkoaivoriihen avulla. Aivoriihen perusteella sidosryhmät olivat sitä mieltä, että Helenin tulee vähentää hiilidioksidipäästöjä ja siirtyä fossiilista polttoaineista, etenkin kivihiilestä, uusiutuviin polttoaineisiin, erityisesti aurinkoon ja tuuleen. Osallistujat pitivät myös energiatehokkuutta ja energiansäästön edistämistä tärkeinä asioina ja ideoivat energiatehokkuuteen liittyviä uusia palveluita. Lue lisää Helenin blogista

Print Friendly, PDF & Email