Uutta ilmastoyhteistyötä kaupungilla!

Tunnelmia ilmastoverkoston aloitustilaisuudesta. Kuva: Julia Jousilahti

Helsingin ilmastotyö otti askeleen eteenpäin Helsingin ilmastoverkoston ja Helsingin kaupungin ilmastotyöryhmän perustamisen ansiosta. Nämä uudet ryhmät perustettiin, jotta Helsingin ilmastotavoitteet saadaan käytännön toimenpiteiksi entistä tehokkaammin. Ryhmien työn lähtökohtana toimii Helsingin Ilmastotiekartta, joka esittelee kaupungin ja jokaisen helsinkiläisen tärkeimmät ilmastoteot. 

Helsingillä on tehty useita selvityksiä päästövähennysten toteuttamisesta. Näitä ovat muun muassa Helsingin 30 % päästövähennysselvitys, Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -selvitys, Siemensin tällä viikolla julkaistava City Performance Tool- selvitys, sekä Helsingin hajautetun energiantuotannon ja energiatehokkuuden selvitys. Myös ilmastonmuutokseen sopeutumisessa on tehty uraauurtavaa työtä mm. Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluoppaassa ja BaltCiCa-hankkeessa. Uusien ryhmien tärkeänä tehtävänä on auttaa varmistamaan, että valitut toimenpiteet toteutuvat.

Ilmastoverkosto kokoaa aktiiviset virkamiehet

Viime syksynä toimintansa aloittaneeseen Helsingin ilmastoverkostoon ovat tervetulleita kaikki kaupungin ja läheisten organisaatioiden työntekijät. Osallistua voi oman tarpeen mukaan. Tarjolla on tietoa, hyviä kontakteja ja inspiraatiota omaan työhön. Kiinnostuneet kutsutaan myös mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan hankkeita. Verkostoon kuuluu noin 100 jäsentä, ja siihen voi liittyä lähettämällä sähköpostia projektisuunnittelija Sonja-Maria Ignatiukselle. Ilmastoverkosto on auttanut Fiksun Kalasataman ja Ilmastokadun suunnittelussa. Kiinnostusta on herättänyt myös suunnitella hiilineutraalia Korkeasaarta – yli puolen miljoonan vierailijan kohde on hieno tilaisuus saada ilmastoystävälliset ratkaisut näytille ja inspiroimaan muitakin.

– Ilmastoverkoston tavoite on muun muassa parantaa tiedonkulkua ilmastoasioista. Haluamme samalla kokeilla uutta, epämuodollisempaa tapaa järjestää yhteistyötä ja antaa vastuuta verkoston jäsenille, sanoo ympäristötarkastaja Jari Viinanen.

Lisää tehoa ilmastopolitiikkaan

Helsingin ilmastotavoitteisiin pääseminen edellyttää sitoutumista myös korkealta tasolta. Helsinki sai vastikään oman ilmastoasioihin keskittyvän työryhmän, johon kuuluu 18 jäsentä ja jota johtaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri. Helsingin kaupungin ilmastotyöryhmän tehtävänä on koordinoida, seurata ja edistää ilmastotoimenpiteitä. Tehtäviin kuuluu mm. selvittää, mitä Pariisin ilmastosopimus vaikuttaa Helsinkiin ja asettaa välitavoitteet päästövähennyksille vuodelle 2030. Tärkeää on myös toimenpiteiden priorisointi. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteet ja tavoitteet kootaan uuteen suunnitelmaan.

Helsingin ilmastotyöryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran huhtikuun alussa. Tavoitteena on, että ilmastoverkosto ja ilmastotyöryhmä tekevät tiivistä yhteistyötä. Hiilineutraali ja ilmastoon sopeutunut Helsinki syntyy vain kaupungin ja helsinkiläisten aktiivisella yhteistyöllä. Myös valtuutetuilla on tässä tärkeä rooli. Uusien ryhmien tärkeimpiä tehtäviä onkin kaupungin omien, esimerkiksi energiantuotannon ja liikkumisen, toimenpiteiden lisäksi kannustaa kaikkia helsinkiläisiä ilmastotekoihin.

Lisätietoja: Sonja-Maria Ignatius, sonjamaria.Ignatius@hel.fi

Print Friendly, PDF & Email