Helsinki aktiivinen Pariisin ilmastokokouksessa

Pariisin_aamu_01122015_pieni_EsaNikunen

Aamuauringon sinikultaiset sävyt tervehtivät Pariisin ilmastokokouksen osallistujia. Kuva: Esa Nikunen

Pariisissa saatiin uskomattoman neuvottelutaidon tuloksena ensimmäinen kaikkia maita oikeudellisesti sitova ilmastosopimus. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen mukaan “Tämä on odotettu, välttämätön ja käänteentekevä päätös. Pariisi osoitti, että maailman maat pystyvät yhteistyöhön, kun tarpeeksi iso asia on kyseessä.” (HS 2015 ja Ympäristöministeriö 2015). Kokoukseen osallistui yli 40 000 ihmistä ja mukana oli ylintä valtiojohtoa yli 187 maasta. Helsingin kaupungilta Pariisin ilmastokokoukseen osallistuivat kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja ympäristöjohtaja Esa Nikunen. Näin myös Helsinki oli mukana viestimässä varsinaisille neuvottelijoille, että nyt on aika toimia ja saada aikaan kunnianhimoinen ilmastosopimus. Ilmastoneuvotteluissa Helsinki sitoutui Pohjoismaisten pääkaupunkien ilmastojulistukseen ja maailman kaupunkien Pariisin julistukseen.

Pariisin sopimukseen kirjattu kunnianhimoinen tavoite maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamisesta selvästi alle kahden asteen kerää kiitosta. Samalla muistutetaan, että todellinen työ on vasta edessä – itse ilmastokokous ei vielä pysäytä ilmastonmuutosta, vaan luo pohjan tuleville toimenpiteille. Päästövähennysten toteutuminen riippuu siitä, mitä kaupungit, yritykset ja viime kädessä jokainen meistä tekee. Kaupungeilla on erittäin suuri merkitys ilmastotoimenpiteiden toteuttajana, ja Helsinki on tärkeä ilmastotoimija Suomessa.

Kunnianhimoinen ilmastosopimus edellyttää entistä kunnianhimoisempia toimenpiteitä. Suomen päästövähennystavoitteita ja niihin liittyvää lainsäädäntöä muutetaan EU:n ilmastopolitiikan mukaan. Pariisin ilmastosopu osoittaa, että myös Helsingillä on entistä enemmän syytä panostaa ilmastotyöhön ja vähentää aktiivisesti päästöjä. Helsingin tavoitteena on minimoida päästönsä ja olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Merkittävä askel eteenpäin saatiin joulukuun alussa, kun kaupunginvaltuusto päätti Hanasaaren kivihiilivoimalan sulkemisesta. Seuraavaksi on tärkeää päättää jatkotoimenpiteistä, joilla kaupunki edistää energiantuotannon muuttamista päästöttömäksi sekä tukee rakennusten energiatehokkuuden parantamista ja liikenteen päästöjen vähentämistä.

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää muutoksia Helsingissä, ja tarjoaa samalla mahdollisuuksia tehdä Helsingistä entistä paremman kaupungin. Ministeri Tiilikainen muistuttaa, että “Ilmastosopu tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille ja puhtaalle teknologialle. Teollisille työpaikoille tulee turvaa siitä, että pelikenttä on tasaisempi eri maissa.” Helsingin Ilmastotiekartta esittelee, mitkä ovat jokaisen helsinkiläisen tärkeimmät ilmastoteot ja mikä on Helsingin kaupungin rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Helsingin Ilmastotiekarttaa esitteli Pariisissa ympäristöjohtaja Esa Nikunen. Hän ja kaupunginjohtajamme ovat osoittaneet sitoutumista ilmastonmuutoksen hillintään tekemällä henkilökohtaisen Ilmastolupauksen. Helsingin kaupunki haluaa tehdä parhaansa uuden ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaupungin ilmastotyötä kehitetään entistä vaikuttavammaksi yhdessä vastaperustetun Helsingin Ilmastoverkoston kanssa.

Ympäristöjohtaja Esa Nikusen Pariisin esitys saatavilla Slidesharesta ja artikkeli Ympäristökeskuksen blogissa.

Lisätiedot: Sonja-Maria Ignatius (projektisuunnittelija), sonjamaria.ignatius@hel.fi

Print Friendly, PDF & Email