iWater – Integrated storm water management

iWater-hankkeen päätavoite on parantaa kaupunkisuunnittelua kehittämällä integroituja ja moniarvoisia hulevesien hallinnan menetelmiä ja ratkaisuja. Hankkeessa luodaan laadukasta ja kestävää kaupunkiympäristöä Itämeren kaupungeissa.

Partnereina ovat Riika (pääpartneri) ja Jelgava Latviasta, Tartu Virosta, Söderhamn ja Gävle Ruotsista ja Itämeren kaupunkienliitto, Aalto yliopisto, Turku ja Helsinki Suomesta. Hanketta rahoittaa EUn Interreg Central Baltic-ohjelma sekä partnerit, Suomessa on saatu myös valtiolta vastinrahoitusta. Rahoituskausi on 1.12.2015-31.5.2018. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2.4 milj. € josta Helsingin partneribudjetti on noin 280 000 €.

Helsingin viherkerroin

Helsingin asemakaavoituksessa on otettu käyttöön viherkerroin, jonka avulla pyritään varmistamaan riittävän viherpinta-alan säilyminen tonteilla ja samalla ehkäisemään hulevesitulvia.

Lue lisää

Helsingin hulevesiohjelma

Helsingin hulevesiohjelma on päivitetty. Hulevesiohjelman laadinnassa on huomioitu huleveden hyödyntäminen kaupungin suunnittelussa ja rakentamisessa. Hulevesi voi olla kaupunkitilassa viihtyisyyttä lisäävä elementti, jos sitä tarkastellaan ongelman sijaan resurssina. Hulevesiohjelmassa esitetään myös jo käytössä oleva prioriteettijärjestys hulevesien ja niiden hallinnan suunnittelulle, käsittelylle ja johtamiselle. Ensisijaisesti hulevedet tulee käsitellä ja hyödyntää syntypaikallaan imeyttämällä esimerkiksi viherinfrastruktuuria hyödyntäen.

Helsingin hulevesiohjelma

Hulevesiarkun pilotointi Taivallahdessa

Taivallahdessa pilotoidaan hulevesiarkkua, joka puhdistaa hulevedestä mikromuoveja ja muita haitallisia aineita. Hulevesiarkku rakennetaan syksyllä 2018.

Katso video

iWater –työkalupakki

iWater –työkalupakki kokoaa tietoa parhaista käytännöistä hulevesien käsittelyyn eri suunnittelutasoilla. Työkalupakki esittelee mm. erilaisia kestäviä hulevesienhallintajärjestelmiä sekä suunnittelua tukevia työkaluja.

Lue lisää

hule pienennetty

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

Ympäristötarkastaja
Jari Viinanen
jari.viinanen(at)hel.fi
+358 50 342 6023

Lisätietoa

iWater info
www.integratedstormwater.eu

interregeu

iwater

Print Friendly, PDF & Email