Maailman toimivin kaupunki säästä riippumatta! Miten sää- ja ilmastonmuutosriskejä hallitaan Helsingissä?

Helsingin visiona on tulla maailman toimivimmaksi kaupungiksi. Ilmasto muuttuu, mutta kaupungin pitää toimia joka tilanteessa, säästä riippumatta. Mitkä ovat keskeisimmät sää- ja ilmastomuutosriskit Helsingissä ja miten ne vaikuttavat helsinkiläisiin? Miten Helsingin kaupunki voi hallita näitä riskejä? Kuinka sää- ja ilmastonmuutosriskiarviointi saadaan kertaluontoisesta raportista jatkuvaksi ilmastopalveluksi tukemaan kaupunkisuunnittelua ja kaupunkipolitiikkaa? Helsingin uusi ilmastoriskiarviointi julkaistiin maaliskuussa.

hkitalvi

Kuva: Antonin Halas / Studio Halas

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien vaikutusten lisääntyessä Helsingin kaupungin eri toimijoiden on entistä enemmän kiinnitettävä huomiota haittojen vähentämiseen. Muun muassa kasvava tulva- ja helleriski ja lisääntyvät luontoon kohdistuvat vaikutukset voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia, terveydellisiä ja ekologisia vaikutuksia. Lisääntyvistä tulvista ja helteistä huolimatta on muistettava, että Helsinki on ilmastonmuutoksesta huolimatta vielä pitkään talvinen kaupunki. Liukkaat kelit ja niiden torjunta on tärkeä osa Helsingin ilmastoriskien hallintaa, sillä liukastumiset aiheuttavat merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle. Uudessa selvityksessä on käyty läpi laaja kattaus tällä hetkellä näköpiirissä olevia sään ja ilmastonmuutoksen aiheuttamia mahdollisia vaikutuksia ja arvioitu, millaisia riskejä Helsingille niistä voi aiheutua.

Selvityksessä on myös arvio siitä, millä keinoin näitä vaikutuksia voidaan vähentää. Ennakoiva, kustannustehokas riskien vähentäminen on paras tapa tehdä Helsingistä maailman toimivin kaupunki säästä ja ilmastonmuutoksesta riippumatta. Helsingin kaupunki on laatinut ”Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset 2017–2025” , ja sen yhdeksi toimenpiteeksi on määritelty ilmastoriskien arviointi. Työn on tilannut Helsingin kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut ja sen on toteuttanut Ilmatieteen laitos.

Julkaisu: Sään ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit Helsingissä

Seminaari ja työpaja keskiviikkona 7.3.2018 klo 8:30-12, Ilmatieteen laitos, Erik Palménin aukio 1, 00560 Helsinki.

Ohjelma:
8.30-9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit
9.00-9.15 Tervetuloa!
Sää- ja ilmastoriskianalyysi Helsingin kaupungille – päätulokset (Karoliina Pilli-Sihvola, Ilmatieteen laitos)
Helsingin ilmastoriskien arviointi (Jari Viinanen, Helsingin kaupunki)
9.15-10.00 Sää- ja ilmastonmuutosriskien arviointi Helsingin kaupungille (Ilmatieteen laitos)
Ilmastonmuutos ja riskianalyysin lähestymistapa (Antti Mäkelä)
Terveyteen liittyvät ilmastoriskit (Reija Ruuhela)
Implications for adaptation planning and future research? (Athanasios Votsis)
10.00-11.45 Living Lab -työpaja: Kertaluontoisesta riskiraportista jatkuvaksi ilmastopalveluksi (Ines Vaittinen, European Network of Living Labs, EU-MACS-hanke)
11.45-12.00 Yhteenveto ja kiitokset

Lisätietoja: Riina Haavisto, Ilmatieteen laitos (riina.haavisto(at)fmi.fi)

Print Friendly, PDF & Email