Helsinki haluaa minimoida ilmastonmuutoksen riskit ja tarttua mahdollisuuksiin

Ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten rankkasateet, talvinen liukkaus ja pimeys, hellejaksot ja myrskyt näkyvät yhä konkreettisemmin Helsingissä lähivuosikymmeninä. Myös muualla maailmassa tapahtuvat muutokset luonnossa, taloudessa ja politiikassa heijastuvat tänne esimerkiksi muuttoliikkeenä. Uhkien lisäksi syntyy helsinkiläisille mahdollisuuksia, jos ne osataan käyttää.

Havainnekuva Helsingin Umbra-korttelista Kuninkaantammessa. Kuva: Skanska

Havainnekuva Helsingin Umbra-korttelista Kuninkaantammessa. Kuva: Skanska

Nopeasti muuttuvat olosuhteet edellyttävät ennakointia, ja tulevaisuuden Helsinkiä tulee kehittää jo nyt muuttuva ilmasto silmälläpitäen. Helsingin kaupunki on nyt ensimmäistä kertaa tehnyt ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset eli strategisen suunnitelman sille, miten Helsinki sopeutuu ilmastonmuutokseen.

Ilmastonkestävä ja turvallinen Helsinki myös tulevaisuudessa: kaupungilla vastuu koordinoinnista

Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjausten tarkoituksena on varmistaa, että Helsinki on ilmastonkestävä ja turvallinen kaupunki muuttuvassa ilmastossa. Sopeutumisvisio ulottuu vuoteen 2050 asti. Toimenpiteitä tarvitaan kuitenkin jo nyt. Kesäkuussa aloittavalle kaupunginvaltuustolle on esitetty 24 toimenpidettä, joilla edistetään Helsingin sopeutumista.

”Sopeutumisen koordinointivastuu on kaupungilla, koska suunnittelemme ja ohjaamme kaupunkiympäristön rakentamista. Näin pystymme tukemaan myös kaupunkilaisia ja yrityksiä sopeutumisessa”, toteaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri.

Yksi tärkeimmistä teemoista on äärimmäisiin sääilmiöihin varautuminen. Sopeutuminen tulee sisällyttää kaikkeen kaupungin suunnitteluun ja kehittämiseen, kuten kaavoitukseen, valmiussuunnitteluun, viheralueiden kehittämiseen sekä ympäristöjohtamiseen. Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa kiinnitetään erityistä huomiota toimenpiteiden kokonaistaloudellisuuteen ja uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin muun muassa Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön kanssa.

Helsinkiä suunniteltava ja rakennettava jo nyt tulevaisuuden ilmaston vaatimuksia vastaavaksi

Ilmastonmuutoksen eteneminen riippuu siitä, kuinka paljon päästöjä saadaan globaalisti vähennettyä. Maapallon keskilämpötilan nousu pyritään Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti rajoittamaan enintään kahteen asteeseen. Nykyinen päästökehitys näyttää johtavan Helsingissä kuitenkin yli kuuden asteen lämpenemiseen. Koska ei voida tarkalleen sanoa, millaiset olosuhteet tulevaisuuden Helsingissä vallitsevat, sopeutumistoimenpiteissä pyritään moneen tilanteeseen sopiviin ratkaisuihin ja käytetään uusinta tietoa. Esimerkkejä sopeutumistoimista ovat helteisiin varautuminen vanhustenhoidossa ja sairaaloissa sekä kasvavien sade- ja sulamisvesimäärien hallinta. Samalla luodaan viihtyisää ympäristöä sen sijaan, että likaiset vedet aiheuttavat tulvia tai päätyvät ravinteineen mereen. Varautuminen ennakkoon on helpompaa ja halvempaa kuin vaurioiden korjailu jälkikäteen.

Helsingin ensimmäinen ilmastonmuutokseen sopeutumisen strateginen suunnitelma

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset on laatinut Helsingin kaupungin ilmastotyöryhmä yhdessä sopeutumisen asiantuntijoiden kanssa. Kaupunki on edistänyt sopeutumista jo pitkään muun muassa tulvien hallinnassa, ja nyt on ensimmäistä kertaa koottu yhteen koko sopeutumistoimenpiteiden kirjo. Sopeutumisen linjauksia käytetään ensin uuden valtuuston strategian valmistelussa, minkä jälkeen seuraavien sopeutumistoimenpiteiden toteutuksesta sovitaan tarkemmin.

Lisätietoja:

Projektinjohtaja Kimmo Kuisma, puh. 050 4657176, etunimi.sukunimi@hel.fi
Ympäristötarkastaja Jari Viinanen, puh. 050 3426023, etunimi.sukunimi@hel.fi

Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset

Print Friendly, PDF & Email