Kaavoituksen ilmastotarkastelu julkaistiin

Moniin ilmastonmuutoksen vaikutuksista voidaan vastata hyvällä maankäytön suunittelulla. Esimerkiksi kasvaviin sademääriin ja lisääntyviin helteisiin on mahdollista sopeutua ennakolta. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen edellyttää muun muassa kaavoittajilta ja muilta kaupunkisuunnittelijoilta tietotaitoa. Nyt julkaistussa raportissa selvitettiin, miten kaupunkisuunnittelussa on otettu ilmastonmuutokseen sopeutuminen huomioon. Erityisesti tarkasteltiin ilmastonmuutokseen sopeutumisen sisältymistä vuosien 2015 ja 2016 kaavoihin. Myös ilmastonmuutoksen hillintään suoraan liittyvät kaavamerkinnät otettiin huomioon.

kaavaselvitys2015

Selvityksen perusteella voidaan todeta, että kaavoissa on kohtuullisesti sopeutumiseen ja erityisesti hulevesien hallintaan liittyviä kaavamerkintöjä ja –määräyksiä. Sen sijaan suoria hillintään liittyviä määräyksiä on hyvin vähän. Useimmiten merkinnät ja määräykset koskivat istutettavaa tai säilytettävään kasvillisuutta tai puustoa, viherkattoja, läpäiseviä pintoja, ja hulevesien viivyttämistä tai imeyttämistä. Hulevesien hallintaan kiinnitetään nykyisin huomiota vähänkin isommissa kaavahankkeissa, mutta selkeät sopeutumisen ohjeistukset ja toimintatavat puuttuvat kaavoituksessa. Yhtenäiset käytännöt ja vaatimukset ovat tärkeitä myös kaupunkilaisten yhdenmukaisen kohtelun takia. Tarkastelun perusteella ei pystytä vielä sanomaan, kuinka tietoisesti ilmastonmuutokseen sopeutumiseen vaikuttavia määräyksiä on asetettu, tai ovatko määräykset riittäviä. Ilmastonmuutokseen sopeutumista kaupunkisuunnittelussa kehitetään vuoden 2017 aikana kaupungin organisaation uudistuessa.

Julkaisu: Ilmastonmuutokseen sopeutumisen sisältyminen Helsingin kaupunki-suunnitteluun – Tilannekatsaus vuosien 2015–2016 kaavaehdotuksiin ja suunnitteluprosessin eri vaiheisiin

Print Friendly, PDF & Email