Helsingin energiakatselmoitujen vuokra-asuntojen säästöinvestoinnit takaisin alle kolmessa vuodessa

Helsingin kaupungin asunnot (Heka), joka on Helsingin kaupungin omistuksessa, teetti viime vuoden aikana energiansäästökatselmuksia kerrostalokantaan. Katselmukset ovat osa energiantehokkuuslain velvoitteita.

Vuoden 2015 aikana Hekassa järjestettiin Energiaviraston ja Motivan järjestämä energiakatselmuksen vastuuhenkilökoulutus. Tämän jälkeen kartoitettiin Hekan kiinteistökannasta potentiaaliset katselmoitavat kohteet. Näistä valittiin 5 % kiinteistökannasta eli 23 vuokranmääritysyksikköä (VMY) kohdekatselmuksiin. Kohdekatselmukset tehtiin kilpailutetun energiakonsultin toimesta syys-lokakuussa ja tämän pohjalta laadittiin kohdekatselmusraportit ja tiivistelmä sekä koko konsernin energiakatselmus. Tuloksista raportoitiin energiavirastolle.

Katselmukset kattoivat 23 vuokranmääritysyksikköä (VMY) ja yhteensä 120 rakennusta. Katselmukset sisälsivät asukaskyselyn, huoneistokäyntejä valikoituihin asuntoihin (lämpötilat, hanavirtaamat, ilmanvaihto), kiinteistötekniikan läpikäynnin, kaukolämmön tilausvesivirran tarkastelun sekä kulutusvertailun pääosin Motivan mallin mukaisesti. Itse raportissa todettiin kunkin kohteen perustiedot, ominaiskulutukset, lämpö-, sähkö-ja vesijärjestelmät, kulutusvertailut ja poikkeamien oletetut syyt sekä toimenpide-ehdotukset.

Peräti 20/23 katselmoidussa kohteessa (VMY) havaittiin käyttöteknisiä parannustoimenpiteitä, joiden taloudellinen takaisinmaksuaika (TMA) oli alle vuoden. Alueyhtiöiden edellytettiin toteuttavan nämä toimet ja seuraamaan niiden vaikutusta kulutukseen.

Kaikkien katselmoitujen kohteiden säästöjä aikaansaavat investoinnit maksavat arviolta 690 000 euroa ja niiden avulla saavutetaan noin 255 000 euron vuosittaiset säästöt takaisinmaksuajan ollessa 2,7 vuotta. Lämmönsäästöä arvioitiin saavutettavan 4,3 GWh/a. Merkittävää on, että noin 40 % rahallisista säästöistä voitaisiin saavuttaa alle vuoden takaisinmaksuajalla. Motivan mallin mukaisissa katselmuksissa arvioidaan pääosin vain säästötoimet, joiden takaisinmaksuaika on alle 10 vuotta.

Hekan vuokratalo Viikinmäessä

Hekan vuokrataloista löytyi suuri säästöpotentiaali. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki/Heka.

Merkittävin säästökohde löytyi patteriverkoston säädöstä

Kohteiden merkittävin säästöpotentiaali kohdistui lämmitysverkoston perussäätöön ja termostaattiventtiileihin, jonka takaisinmaksuaika on noin 4,3 vuotta. Suuria säästöjä voisi saada aikaan myös ikkunoiden ja ovien kuntokartoituksella ja tiivistämisellä (TMA 0,8-1,7 a), vesikalusteiden vuotojen kartoituksella ja korjaamisella (TMA 0 a), vesikalusteiden virtaamaa rajoittamalla (TMA 0,5-0,7 a), lämmitysverkoston säätökäyrää laskemalla (TMA 0 a), sekä vesijohtoverkoston painetasoa laskemalla (TMA 0,5 a).

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kaupungin omistamissa vuokra-asuinkohteissa piilee merkittävä energiansäästöpotentiaali, jota lähivuosina tullaan järjestelmällisesti käymään läpi energiakatselmusten avulla sekä viemään ehdotetut säästötoimet toteutukseen. Kannattaa kuitenkin huomioida, että energiansäästöpotentiaalista vain osa piilee näissä alle kymmenen vuoden takaisinmaksuajan kohteissa. Suurimmat säästöt pitkällä aikavälillä saavutetaan suurten peruskorjausten yhteydessä, kun rakennusten energiaominaisuuksia pystytään merkittävästi parantamaan.

Tietoja Hekasta

Heka on suomen suurin asuntoja omistava yhtiö, jolla on hallussaan 47 400 asunnon kiinteistökanta. Nämä kaikki ovat ARA-lainoitettuja. Hallituksen puheenjohtajana toimii Anni Sinnemäki. Vuoden 2015 liikevaihto 394 M€, tase 2 636 M€ja arava-ja korkotukilainaa 2 254 M€. Uudiskohteita valmistui Hekalle 5 kpl (VMY:tä), joissa oli yhteensä 205 uutta asuntoa. Peruskorjauskohteita valmistui 7 kpl ja niissä yhteensä 473 asuntoa.

Lisätiedot: Petteri Huuska, ympäristösuunnittelija, etunimi.sukunimi@hel.fi

Print Friendly, PDF & Email