Helsinkiläiskoulut tienasivat tuhansia euroja energiansäästöllä

Koululaiset

Koulut saavat puolet säästyneestä rahasta itselleen. Energiansäästö oli helppoa.

Viisi helsinkiläiskoulua saavutti aktiivisella energiansäästöllä tuhansien eurojen säästöt parissa vuodessa. Keskimäärin koulujen energiankulutus laski 10 prosenttia ja rahaa säästyi 3300 euroa per koulu. Saman verran säästöä syntyi kaupungin yleiseen kassaan.

Herttoniemenrannan, Kontulan, Malminkartanon ja Pihkapuiston ala-asteet sekä Puistolan, Aurinkolahden ja Torpparinmäen peruskoulu osallistuivat kolmivuotiseen eurooppalaiseen 50–50 energiansäästöhankkeeseen, jonka periaatteeseen kuuluu, että koulut saavat itse puolet säästöistä ja puolet jää yleisemmin kaupungin hyödyksi.

Valot sammutetaan, lämpötilat kohdilleen

Kontulan ala-aste saavutti suuria säästöjä pienillä toimilla.

”Olemme keskittyneet yksinkertaisiin asioihin. Ulko-ovet pidetään suljettuina, jos niistä ei kulje kukaan. Valot sammutetaan, jos niitä ei tarvita. Tai luokkien lämpötila pysyy 21 asteessa. On yllättävää, kuinka suuria säästöjä näin pienillä toimilla tulee”, Kontulan ala-asteen opettaja Karim Galenius kertoo.

Energiaa säästäneissä kouluissa opettajat ja oppilaat ovat mitanneet ja havainnoineet erilaisia säästöön liittyviä asioita ja viestittäneet säästökeinoista koulujen käyttäjille. Opettajat ja oppilaat ovat keskustelleet kouluisäntien ja teknisen kiinteistönhoitohenkilöstön kanssa säästökeinoista. Koulut ovat opetelleet tarpeenmukaista valaistuksen käyttöä ja sammuttamaan sähkölaitteet silloin kuin niitä ei käytetä. Lisäksi he ovat tehneet koulussa pitkän aikavälin lämpötilamittauksia selvittääkseen, onko koulun kaikissa tiloissa sopivan lämmin vai onko varaa lämpötilan pudottamiseen.

”Aiemmin lämpötila luokassa saattoi olla talvella 27 astetta”, Kontulan opettaja Galenius sanoo.

Hyvä yhteistyö on menestyksen avain

Koulun omien toimien lisäksi myös kiinteistön huoltohenkilöt ovat tehneet toimenpiteitä, kuten puhdistaneet ilmanvaihtokanavia ja säätäneet lämmitysverkoston lämpötiloja. Tukea, tietoa ja ideoita on saatu kaupungin energia-asiantuntijoilta.

”Helsingin koulut kokonaisuutena ovat onnistuneet erinomaisesti, ja siitä on kiittäminen paitsi ahkeria oppilaita ja opettajia, myös hyvää yhteistyötä kiinteistönhoidon kanssa”, 50-50-säästöhanketta Suomessa koordinoiva Vaasan yliopiston Merja Pakkanen.

Koulut saavat käyttää säästyneet rahat haluamallaan tavalla.

”Kontulassa rahojen käytöstä päättävät oppilaat koko henkilöstön kanssa yhdessä. Toiveissa on löytää hankintakohteita, jotka lisäävät energiansäästöä”, Kontulan opettaja Galenius toteaa.

Hanke jatkuu vuoden 2015 loppuun, jolloin lopulliset tulokset selviävät. Hankkeen kokemusten myötä kaupunki pohtii, voidaanko käytäntöä laajentaa myös muihin kouluihin ja kaupungin muihin virastoihin.

Säästöpotentiaalia vanhoissa koulurakennuksissa

Lähes kaikissa kouluissa onnistuttiin tekemään merkittäviä säästötoimenpiteitä ja saamaan aikaan rahallista säästöä.  Mukana oli myös talotekniikaltaan uusia kouluja, joissa on tehty paljon energiansäästötoimenpiteitä jo aiemmin ja näissä kouluissa ei säästöä syntynyt yhtä paljon. Kaikissa Helsingin perusopetuksen kouluissa toimii koulutettu ekotukiopettaja ja lähes kaikissa kouluissa on oppilaiden ympäristöryhmä.

Mukana 50-50-hankkeessa ovat olleet koulujen ja opetusviraston ohella kiinteistövirasto, rakennusvirasto, Palmia sekä ympäristökeskus, jotka ovat aktiivisesti tukeneet koulujen energiansäästötyötä. Hanke on tukenut kouluja tarjoamalla selkeitä askeleita ja materiaaleja energiansäästötyön tueksi.

Lisätiedot: Katri Kuusinen, HKR-rakennuttaja, etunimi.sukunimi@hel.fi

Print Friendly, PDF & Email