Helsinkiläiskoulu lämpenee uusiutuvalla energialla

Sakarinmäen koulu on edelläkävijä.

Sakarinmäen koulu käyttää maalämpöä, bioöljyä ja aurinkoenergiaa.

Helsingin Sakarinmäen koulukeskukseen tulevan uudenlaisen lämmitysjärjestelmän rakentaminen etenee. Maalämpöjärjestelmä on otettu käyttöön ja bioöljy sekä aurinkokeräimet ovat kuluvana vuonna tulossa osaksi hybridilämmitysjärjestelmää.

Pääosa energiasta tulee maalämmöstä. Sakarinmäen maalämpöjärjestelmän 21 porareikää, yhteispituudeltaan 6,3 kilometriä, saatiin lämmöntuotantoon tammikuun alussa, sopivasti ennen pakkasia. Pienistä haasteista huolimatta järjestelmä on saatu toimimaan. Koulukeskuksen lämmöntarpeesta katettiin alkuvuodesta maalämmöllä jo yli 50 prosenttia. Alkuperäisten laskelmien mukaan maalämmöllä pystytään kattamaan koulukeskuksen tarpeesta vuositasolla noin 80 prosenttia.  Säätöjen jälkeen tavoite on mahdollinen saavuttaa.

Koulukeskuksessa testataan myös bioöljyä. Koulukeskuksen öljylämpökeskuksen roolina on varmistaa lämmön riittävyys pakkasilla ja turvata lämmönsaanti mahdollisissa maalämpöjärjestelmän häiriötilanteissa. Keskus on toiminut lähes kymmenvuotisen historiansa ajan polttoöljyllä. Ensimmäinen erä bioöljyä toimitettiin Sakarinmäkeen maaliskuussa. Parhaillaan koulussa kokeillaan bioöljyn ja polttoöljyn sekoituksen toimivuutta ja vaikutuksia lämmöntuotantoprosessiin.

Aurinkolämpöjärjestelmä on työn alla. Kevään aikana koulu aloittaa aurinkolämpökeräimien asennuksen. Koulukeskukseen asennetaan 16 aurinkokeräintä, joiden pinta-ala on kokonaisuudessaan 160 neliömetriä. Aurinkolämpöjärjestelmällä tullaan jatkossa tuottamaan noin viisi prosenttia koulun vuotuisesta lämmöntarpeesta.

Lue lisää hankkeen etenemisestä Helsingin Energian Uutta voimaa -blogista.

Print Friendly, PDF & Email