Kilpilahden hukkalämpö voisi kattaa neljänneksen pääkaupunkiseudun lämmöntarpeesta

Kilpilahdessa Nesteen ja Borealis Polymersin tuotantolaitoksilla syntyy merkittävä määrä matalalämpöistä hukkalämpöä, jota ei tähän mennessä ole pystytty jalostamaan hyötykäyttöön. Nesteen, Borealiksen ja pääkaupunkiseudun energiayhtiöiden teettämän esiselvityksen perusteella hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämmön tuotannossa on teknisesti toteutettavissa.

Seuraavaksi osapuolet arvioivat edellytyksiä jatkaa hanketta seuraavaan selvitysvaiheeseen. Päätökset hankkeen jatkosta tehdään vuoden 2019 loppuun mennessä.

Lue lisää Helen Oy:n tiedotteesta

Esplanadin lämpöpumppulaitos (Kuva: Helen Mediabank/Jari Kippola)

Print Friendly, PDF & Email