Ilmastokumppanien ensimmäisessä vuosiseminaarissa lujitettiin yhteistyötä

Ilmastokumppaneiden ensimmäiseen vuosiseminaariin 6.11.2012 saapui laaja joukko verkoston jäsenyritysten ja organisaation edustajia.

Seminaarin avasi apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, joka esitti yleiskuvan kaupungin ilmastotavoitteista ja tehdyistä toimista. Elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva piti inspiroivan puheen kumppanuuksien tärkeydestä ilmastoystävällisen liiketoiminnan edistämisessä. Kaupungin puheenvuorojen jälkeen kuultiin kumppaniyritysten älykkäistä ilmastoratkaisuissa päästöjen vähentämiseksi, muun muassa talotekniikan, älyhankkeiden, kaupunki infrastruktuurin ja ICT-palveluiden alalta.

Paneelissa keskusteltiin ilmastositoumuksien toteuttamisesta ja tulevaisuuden toiveista Ilmastokumppanit-verkostoa kohtaan. Odotukset ovat korkealla – verkoston toivotaan muokkaavan yleistä ilmapiiriä, antavan vertaistukea ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia sekä tekevän aktiivista yhteistyötä muiden alan verkostojen kanssa.

Seminaarin ohessa järjestettiin pienimuotoinen ratkaisujen tori, jossa ilmastokumppaneiden asiantuntijaorganisaatiot esittelivät omia ratkaisujaan päästöjen vähentämiseksi.

Ilmastokumppanien ensimmäisessä vuosiseminaarissa syntyi paljon keskustelua ja positiivisia odotuksia verkostoa kohtaan. Tästä on hyvä jatkaa yhteisten hankeideoiden ja muun yhteistyön kehittämistä.

Lisätietoja Ilmastokumppanit-verkostosta.