Energiaviisaat kaupungit tekevät yhteistyötä ilmaston hyväksi

Helsinki mukana Energiaviisaat kaupungit (EKAT) 6aika –hankkeessa, jossa etsitään uusia älykkäitä ja vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja kaupunkien asuin- ja palvelukiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan alueellisten energiajärjestelmien kehittämistä ja rakennusten elinkaari- sekä 0-energiakortteleiden suunnittelua. Mukana toteuttamassa ovat myös muut Suomen suurimmat kaupungit: Turku, Tampere, Oulu, Espoo ja Vantaa. Yhteistyö kaupunkien välillä on jokapäiväistä. Ratkaisuja etsitään yhteistyössä rakennusten käyttäjien, alueiden asukkaiden, yritysten ja muiden energia-alan asiantuntijoiden kanssa.

Emma Berg ja Timo Määttä tekevät työtä viiden muun kaupungin kanssa.

Helsingissä pilottikohteet ovat kaupungin palvelukiinteistöjä, pääosin kouluja, joiden rakennuksista Rakennetun omaisuuden hallinta -palvelu vastaa. Helsingin osatoteutuksessa on monta teemaa:

  • Koulurakennusten energia- ja olosuhdetiedon visualisoimista kokeillaan koululaisten ja opettajien ja rakennusten muiden käyttäjien hyödyksi yhdessä pilottikoulujen kanssa
  • Kehitetään mallia, jolla hankitaan yrityksiltä palveluna energiatehokkuuden parantamista yhden tai useamman rakennuksen tasolla
  • Kokeillaan virtuaalivoimalaitoksia ja sähkön kysyntäjoustoa kouluissa, siitä voit lukea lisää täältä
  • Kehitetään elinkaariohjausmallia, joka auttaa rakentamishankkeita tekemään parempia päätöksiä elinkaariajattelun mukaisesti, jotta pystytään luomaan terveellisiä ja tehokkaita tiloja myös pienemmillä ilmasto- ja ympäristövaikutuksilla

Energiatehokkuudella on tärkeä rooli hiilineutraaliuden saavuttamisessa ja paremman tulevaisuuden rakentamisessa meille kaikille sekä tuleville sukupolville. Energiaviisaat kaupungit -hanke kehittääkin hiilineutraalia Helsinkiä ja tukee Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on nostaa mukana olevat kaupungit energiatehokkuuden kansainvälisiksi esimerkkialueiksi sekä edistää liiketoiminnan kehittämistä ratkaisujen ympärille yhdessä yritysten kanssa.

KYMPissä (Helsingin Kaupunkiympäristön toimiala) Energiaviisaat kaupungit -hankkeen työntekijät toimivat yhteiskuntavastuuyksikössä ja sen alla ympäristö- ja energiatiimissä. Lisätietoa osallistumismahdollisuuksista, kaupunkien pilottikohteista sekä hankkeen tapahtumista löydät hankkeen verkkosivuilta, tilaamalla uutiskirjeen tai ottamalla suoraan yhteyttä. Seuraa hanketta myös Twitterissä!

Teksti: Timo Määttä & Emma Berg
Hankkeen päätoimiset työntekijät

 

Energiaviisaat kaupungit –hanke

Toteutusaika: 5/2018-12/2020, Helsingin toteutus alkanut 10/2018

Hankkeessa mukana: Tampereen kaupunki (päätoteuttaja), muut osatoteuttajat ovat Turun, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Oulun kaupungit, Tampereen tilapalvelut Oy, Ekokumppanit Oy (Tampere), Tampereen Vuokratalosäätiö ja Valonia (Turku).

Budjetti: n. 3,3 miljoonaa euroa, rahoittajana EAKR sekä toteuttajat

Yhteyshenkilö Helsingin kaupungilla: projektipäällikkö Timo Määttä

Hankkeen verkkosivut: energiaviisaat.fi

Tilaa uutiskirje: http://energiaviisaat-kaupungit-pv.mail-eur.net/

Twitter: https://twitter.com/energiaviisaat

Print Friendly, PDF & Email