Circular Cities-hankkeen loppuraportti kirittää kiertotaloutta kaupunkien rakentamisen hankinnoissa

Circular Cities-hankkeen White Paper tarjoaa apua kaupunkien kiertotaloustyöhön – olipa kyse sitten henkilöstön kouluttamisesta tai konkreettisista rakentamisen hankintaprosesseista. White Paperin oppeja voidaan myös istuttaa laajemmin erilaisiin kiertotalouden strategioihin ja tiekarttoihin tukemaan käytännön työtä.

Helsingin kaupungin laatima raportti kiertotaloudesta rakentamisen hankinnoissa on julkaistu kesäkuun alussa World Circular Economy Forumissa Helsingissä. Raportti on osa EIT Climate KIC Circular Cities-hanketta, jonka tavoitteena on vauhdittaa kiertotalousajattelun ja -periaatteiden saattamista osaksi kaupunkien prosesseja.

Helsinki on vetänyt hankkeessa työpakettia, jonka tavoitteena on etsiä keinoja kiertotalousnäkökulmien sisällyttämiseksi kaupungin rakentamisen hankintoihin. Työpaketin tuloksena on julkaistu ns. White Paper, joka analysoi kiertotalouden mukaisen rakentamisen nykytilaa, tunnistaa mahdollisia pullonkauloja kiertotalousratkaisujen sisällyttämisessä rakentamisen hankintoihin ja ehdottaa niihin ratkaisuja. White Paper esittelee lisäksi kymmenen inspiroivaa käytännön esimerkkiä kiertotalouden mukaisesta rakentamisesta eri puolilta Eurooppaa. Työn taustaksi on haastateltu rakentamisen kanssa työskenteleviä ihmisiä, kuten kuntien virkamiehiä, suunnittelijoita, rakennuttajia, hankinta-asiantuntijoita, urakoitsijoita ja konsultteja.

Helsinki on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2035. Rakentamisen kiertotalousratkaisujen käyttöönotolla on tämän tavoitteen saavuttamisessa erittäin keskeinen rooli. On laskettu, että neljän globaalisti tärkeimmän materiaalin (teräs, muovi, alumiini ja sementti) tarve kaksi-nelinkertaistuu vuoteen 2100 mennessä. Jo ainoastaan näiden materiaalien tarpeen kasvusta syntyvät hiilidioksidipäästöt (918 Gt CO2) riittävät ylittämään hiilibudjetin, joka on määritelty kahden asteen lämpenemistavoitteessa pysymiseksi (800 Gt CO2). Rakentaminen ja autoteollisuus ovat näiden neljän materiaalin suurimmat kuluttajat.

Print Friendly, PDF & Email