40 konkreettista ja kiinnostavaa kaupunkivetoista kiertotalouscasea julkaistu osana Circular Cities-hanketta

Kaupungin virkahenkilö, suunnittelija, asiantuntija tai johtaja: tarvitsetko ideoita, miten edistää kiertotaloutta osana kaupungin toimintaa? Tässä niitä olisi, kaiken kaikkiaan neljäkymmentä hyvin dokumentoitua referenssiä kaupunkivetoisista kiertotalousaloitteista ympäri maailman. Inspiroidu, ota mallia ja tee perässä! Aiheet vaihtelevat kaupunkitason kiertotalousstrategioista hankintaan, jätteisiin ja energiantuotantoon. Ja oletko jo kuullut kiertotaloussaaresta?

”Municipality-led circular economy case studies”-raportti julkistettiin yleisölle YK:n ilmastokokouksen yhteydessä Katowicessa joulukuun alkupuolella ja se on Circular Cities-hankkeessa tuotettavan julkaisusarjan ensimmäinen osa. Raportin on toteuttanut C40-ilmastoverkosto yhteistyössä Climate-KIC Nordicin ja muiden hankepartnereiden kanssa. Helsinki on mukana kolmella casella. Hyviä esimerkkejä meillä tehdystä kierto- ja jakamistalouden työstä ovat:

  • Maamassojen koordinaatio
  • Fiksun Kalasataman jakamistalouden ratkaisut
  • Katri Valan lämpöpumppulaitos

Kaupunkien potentiaali edistää kiertotaloutta tunnistetaan kaikkialla. Käytännön referenssejä ei kuitenkaan ole välttämättä saatavissa helposti, tai niiden sisältämä tieto ei ole tarpeeksi kattavaa. Nyt julkaistu raportti taklaa tämän ongelman: siihen on kerätty haastatteluin yksityiskohtaista tietoa kunkin hankkeen vaatimista resursseista, ongelmista ja onnistumisista sekä mahdollisuuksien mukaan myös saavutetuista päästövähennyksistä.

Vuoden 2019 aikana Circular Cities-hankkeessa ilmestyy vielä useita muitakin kiertotalouden edistämiseen kaupunkikontekstissa tähtääviä julkaisuja. Esimerkiksi Helsingin kaupungin tuottamassa casekatalogissa pureudutaan loppukeväästä rakentamisen kiertotaloushankintoihin. Tämä fokusoidumpi julkaisu esittelee eurooppalaisia, kaupunkivetoisia rakennushankkeita, joissa on onnistuneesti toteutettu kiertotaloushankintaa. Raportista on mahdollista lukea, millaisia esteitä kiertotaloushankinnat vielä kohtaavat ja miten niistä on päästy yli sekä esimerkiksi millaisia kiertotalouskriteereitä hankintoihin on sisällytetty.

Circular Cities-hanke on kiinteä osa Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelman toteuttamista. Helsinki hyväksyi joulukuussa 2018 päästövähennysohjelman, joka avulla kaupungista tulee hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Yksi ohjelman keskeisistä teemoista on kierto- ja jakamistalouden ratkaisuiden edistäminen.

Lataa raportti täältä.

Lisätiedot:

Satu Salonen
Projektiasiantuntija
Kaupunkiympäristön toimiala
Ilmasto- ja ympäristöasioiden hallinta
satu.salonen@hel.fi

Print Friendly, PDF & Email