Hekan ympäristöohjelma sitoutui Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmaan

Asuminen jättää aina jälkensä ympäristöön. Kasvihuonekaasupäästöjä ja muita ympäristövaikutuksia syntyy sekä kiinteistöjen rakentamisesta että niiden ylläpidosta ja itse asumisesta. Heka pyrkii suunnitelmallisesti vähentämään omasta sekä asukkaidensa ja yhteistyökumppaniensa toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Lähivuosien tavoitteet ovat kattavat, kertoo Hekan ympäristöasiantuntija Marika Nyyssönen: Parannamme kiinteistöjen energiatehokkuutta ja jätteiden kierrätysastetta. Noudatamme Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa. Ohjaamme myös yhteistyökumppaneitamme noudattamaan ympäristöperiaatteitamme. Painotamme hankinnoissamme tuotteiden, palvelujen ja järjestelmien ympäristövaikutuksia ja elinkaarikustannuksia.

Lontoonkatu 6 (5) (002)

Kuva: Heka Oy, Mikko Turunen 

Hekan uusi ympäristöohjelma sisältää kymmeniä konkreettisia toimia, joilla pienennetään ympäristölle aiheutuvaa kuormaa. Ympäristön lisäksi asukkaatkin hyötyvät, sillä monet toimenpiteistä, kuten esimerkiksi jätehuollon parantaminen, tukevat asumistyytyväisyyttä ja säästävät kiinteistöjen ylläpidon kustannuksissa.

Tässä esimerkkejä ympäristöohjelman toimenpiteistä:

  • Laajennamme muovipakkausten keräyksen lähes kaikkiin Hekan kohteisiin kuluvan vuoden aikana, ja myös syväkeräysjärjestelmiä käyttäviin kohteisiin ensi vuoden aikana.
  • Helpotamme lajittelua myös lisäämällä asunnossa olevien jäteastioiden määrä vähintään neljään uusissa ja korjattavissa taloissa.
  • Tehostamme energian käyttöä monella tapaa, kuten lisäämällä led-valaistuksen ja aurinkoenergian käyttöä.
  • Olemme jo mukana energiankulutuksen kysyntäjoustossa, jossa talojemme lämmityskäyrää tarvittaessa alennetaan hieman kaukolämpöverkon kuormituksen vähentämiseksi.
  • Ensi vuodesta alkaen emme enää hanki vain fossiilisilla polttoaineilla kulkevia autoja.
  • Panostamme ympäristöystävällisiin vaihtoehtoihin hankinnoissamme: Kaikki kilpailutetut hankintamme sisältävät ympäristökriteerejä vuoteen 2020 mennessä.

Hekassa toteutetaan ympäristöohjelmaa Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Hekan hallitus hyväksyi ympäristöohjelman kesäkuussa ja seuraa sen toteutumista vuosittain.

Marika Nyyssönen, ympäristöasiantuntija, Helsingin kaupungin asunnot Oy

Print Friendly, PDF & Email