Taloyhtiöiden asukkaat pilotoivat energiayhteisöinä aurinkoenergian internet -palvelua Helsingissä

Muutamassa taloyhtiössä Helsingissä ja Oulussa kokeillaan parhaillaan aurinkoenergian internet -palvelua. Kokeilussa aurinkosähköä jaetaan asukkaille älymittareiden mittaustiedon ja IT-ohjelman avulla. Tavoitteena on saada energiayhteisömallin avulla aurinkosähkön laajamittainen tuotanto nykyistä kannattavammaksi taloyhtiöille ja siten ratkaista yksi aurinkoenergian tuotannon pullonkauloista.

DCIM100MEDIADJI_0002.JPG

Pikku-Huopalahden aurinkovoimala. Kuva: HSSR Oy

Omakotitaloissa aurinkosähkö jo kannattaa, kerrostaloissa ei

Aurinkosähkön kannattavuuden nykyehto on, että voimala pitää kytkeä rakennuksessa jakeluverkkoyhtiön sähkömittarin taakse. Käytännössä aurinkovoimalan invertterin ja sähkömittarin siis pitäisi olla toisiinsa yhdistettynä sähköjohdolla. Näin pientuotannosta ei tarvitse maksaa energiaperusteisia siirtomaksuja ja sähköveroja. Pientuotanto on toimenpide, jolla energian kuluttajat säästävät ostoenergiaa.

Omakotitaloissa sekä muissa yhden tahon hallitsemissa rakennuksissa voimaloiden kytkeminen mittarin taakse on helppoa. Näin ei ole kuitenkaan rakennuksissa, joissa on useita käyttäjiä ja sähkömittareita. Tällaisia pientuotannon kannalta haastavia kohteita ovat esimerkiksi taloyhtiöt ja kuntien kiinteistöt, joissa on oman sähkösopimuksen omaavia asukkaita, yrityksiä tai yhdistyksiä osakkaina tai vuokralaisina.

Energiayhteisömallit voivat tarjota tähän ratkaisun. EU:n uudessa sähkömarkkinadirektiiviehdotuksessa kuluttajat ja energiayhteisöt ovat jo vahvasti mukana. Suomessa on noin 80 000 taloyhtiötä ja niissä asuu yli 2,5 miljoonaa kansalaista.

Muutamassa taloyhtiössä kokeillaan parhaillaan aurinkoenergian internet -palvelua. Pilottikohteita ovat Helsingissä As.oy Haapalahdenkatu 11 Pikku-Huopalahdessa ja Janne Käpylehdon kerrostaloasunnon aurinkovoimala Herttoniemessä sekä Oulussa sijaitseva As.oy Kastellinhelmi.

Kokeilussa aurinkosähköä jaetaan asukkaille älymittareiden mittaustiedon ja IT-ohjelman avulla. Jatkossa palveluun voidaan liittää myös sähköautojen latauspisteitä ja kysyntäjoustoa. Asukkaille palvelu on helppo, koska tiedot näkee netistä, eikä taloyhtiön johdotuksia ja mittareita tarvitse muuttaa.

infoboksi

Nykylainsäädäntö estää aurinkosähkön laajamittaisen hyödyntämisen taloyhtiöissä

Nykyisin älymittarien kulutus- ja tuotantotieto tallentuu vähintään tunnin tarkkuudella jakeluverkkoyhtiöiden tietokantoihin. Parin vuoden päästä tiedot ohjautuvat Fingridin Datahubiin, joka mahdollistaa entistä paremmin energian internet -palvelujen kehittämisen kuluttajien ja energiayhteisöjen tarpeisiin.

Jotta taloyhtiö voisi nykyisin pientuotannon avulla säästää siirtomaksuissa ja veroissa, pitäisi jakeluverkkoyhtiön sähkömittarit vaihtaa taloyhtiön omiin mittareihin. FinSolar-kokeilua toteutetaan Työ- ja elinkeinoministeriön ja Energiaviraston poikkeusluvalla, koska lainsäädännön tulkinnat eivät vielä mahdollista taloyhtiöille aurinkosähkön hyödyntämistä ilman mittariremonttia taloudellisesti kannattavalla tavalla. Mittareiden vaihdossa ei ole kuitenkaan järkeä, koska tekniikka jo pelaa ja kuluttajat ovat ne jo kertaalleen maksaneet. Mittareiden vaihdosta aiheutuu lähinnä taloyhtiöille tarpeetonta vaivaa ja lisäkustannuksia. Lupaavaa on, että Työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmä on juuri linjannut, että taloyhtiön asukkaiden ei pidä maksaa kiinteistöverkossa kulkevasta aurinkosähköstä siirtomaksuja ja veroja. (lähde: https://tem.fi/alyverkot)

Ratkaisuja haasteisiin

Seuraavat haasteet pitäisi ratkaista, jotta aurinkoenergian internet -palvelun käyttö voi yleistyä taloyhtiöissä ja muissa energiayhteisöissä:

  • Sähkömittarien mittaustietojen tarkistamiseen liittyvien käytäntöjen selkeyttäminen sekä tiedonsiirron tietoturvallisuuden varmistaminen
  • Pientuottajina toimivien taloyhtiöiden arvonlisäverobyrokratian ehkäiseminen
  • Asunto-osakeyhtiöiden ja energiayhteisöjen sisällyttäminen energiatuen piiriin. Tuella edistetään puhtaita energiaratkaisuja kunnissa ja yrityksissä, mutta asunto-osakeyhtiöt ja asuinkiinteistöt ovat nyt rajattu tuen ulkopuolelle.

 Suomi on kansainvälinen edelläkävijä älykkäiden sähkömittareiden käyttöönotossa. Nyt on kuitenkin vaarana, että juna ajaa Suomesta ohi. Varsinainen liiketoiminta syntyy nimittäin mittaustiedon päälle rakennettavista sovelluksista ja palveluista. Niihin satsaamalla Suomella olisi hyvä pohja ryhtyä energian internetin ja kaksisuuntaisen sähköverkon mallimaaksi mobiili- ja pelialan perintönä.

Jotta siirtymä hiilivapaaseen yhteiskuntaan voi onnistua teknisesti ja kulttuurisesti, on tärkeää mahdollistaa kuluttajien osallistuminen energiamarkkinoille. Kansalaiset voivat toimia merkittävinä sijoittajina, puhtaan energian tuottajina ja kysyntäjouston tarjoajina.

Karoliina Auvinen

FinSolar -hankkeen vetäjä ja tutkija, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätietoja:

FinSolar -taloyhtiökokeilun hankekuvaus, kumppanit ja rahoittajat: 

Case: Taloyhtiön aurinkosähköinvestointi Helsingin Pikku-Huopalahdessa

Lausunto Eduskunnan Ympäristövaliokunnalle: Kuluttajat keskiöön. Mukana taloyhtiön ALV- ja energiatukihaasteet

Print Friendly, PDF & Email